Tlačové správy

Len pre informáciu - nie je oficiálnym dokumentom.

UNIS/SGSM/746
3.jún 2016

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun:

Svetový deň životného prostredia

5.jún 2016

VIEDEŇ, 5.jún (Informačná služba OSN) - Tohtoročný Svetový deň životného prostredia sa zameral na akútnu tému ilegálneho obchodu s voľne žijúcimi zvieratami. Dôvodov na znepokojenie je niekoľko. Slonov zabíjajú kvôli slonovine, nosorožce kvôli rohom, šupinavce kvôli mäsu. Tisícky zvieracích a rastlinných druhov, od korytnačiek cez tigre až po ružové drevo, sú čoraz bližšie k vyhynutiu. Obchodníkov a ich klientov, ktorí sa na tom podieľajú, motivuje len krátkodobý zisk na úkor dlhodobého úžitku pre komunity a lokality výskytu týchto druhov. V mnohých prípadoch pracujú po tajnej dohode so sieťami a skupinami nadnárodného organizovaného zločinu, ktoré sú aktívne v nestabilných krajinách.  

OSN sa spolu so svojimi partnermi rozhodlo túto otázku vyriešiť a zároveň v cieľoch udržateľného rozvoja, ktoré minulý rok prijalo všetkých 193 členských štátov, jasne zakomponovať cieľ zastaviť toto pytliačenie. Minulý mesiac sme na druhom Environmentálnom zhromaždení OSN v Nairobi spustili globálnu kampaň OSN "Divoko za život" (Wild for Life) v spolupráci s Programom OSN pre životné prostredie (UNEP), Rozvojovým programom OSN (UNDP), Úradom OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC), Dohovorom o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES). Kampaň žiada každého, aby sa nezúčastňoval na tomto ilegálnom obchode, od bežných ľudí, ktorí takýto tovar nebudú kupovať, po vlády, ktoré sa môžu zasadiť o zmenu prostredníctvom implementovania účinných politických opatrení na ochranu rastlinných a živočíšnych druhov a ekosystémov.      

Angola, ktorá je tohtoročným hostiteľom Svetového dňa životného prostredia, oznámila, že nebude viac tolerovať predaj takýchto produktov, posilní legislatívu a zvýši kontroly na hraniciach ako súčasť svojej snahy o obnovenie slonej populácie, ktorú v krajine zničila občianska vojna. Takéto opatrenia vysielajú jasný signál, že voľne žijúce a rastúce druhy sú vzácnou komoditou, o ktorú je potrebné sa starať a chrániť ju pred pytliactvom.       

V tento Svetový deň životného prostredia vyzývam všetkým ľudí a vlády na celom svete, aby sa nenechali stiahnuť ľahostajnosťou a chamtivosťou a konali v prospech ochrany prírodného dedičstva a budúcnosti nás a našich detí.

* *** *