Tlačové správy

Tento dokument má len informačný, nie oficiálny charakter.

UNIS/SGSM/842
20.október 2017

Generálny tajomník OSN António Guterres:

Odkaz ku Dňu OSN

24.október 2017

VIEDEŇ, 24.október (Informačná služba OSN) - Svet čelí mnohým závažným výzvam.

Rozširovaniu konfliktov a nerovnosti.

Extrémnym výkyvom počasia a nezmieriteľnej intolerancii.

Bezpečnostným hrozbám vrátane jadrových zbraní.

My však máme nástroje aj prostriedky na prekonanie týchto výziev. Jediné, čo potrebujeme, je vôľa.

Problémy sveta prekračujú hranice.

My musíme prekonávať rozdiely medzi nami, aby sme mohli zmeniť našu budúcnosť.

Keď sa nám podarí dosiahnuť ľudské práva a dôstojnosť pre všetkých, vybudujeme mierový, udržateľný a spravodlivý svet.

V Deň OSN, "my, ľud", premeňme túto víziu na realitu.

Thank you. Shokran.  Xie Xie.  Merci.  Spasiba.  Gracias.  Obrigado. (Ďakujem)

 * *** *