Tlačové správy

Len pre informáciu - nie je oficálnym dokumentom.

UNIS/SGSM/851
31.december 2017

GENERÁLNY TAJOMNÍK OSN

--

VIDEO ODKAZ: VÝSTRAHA PRE SVET

1.január 2018

VIEDEŇ, 31.december (Informačná služba OSN) - Vážení priatelia na  celom svete,

Prajem vám šťastný Nový rok.

Keď som pred rokom prevzal tento úrad, vyzýval som, aby sa rok 2017 stal rokom mieru.

Nanešťastie sa svet v zásadných otázkach pustil opačným smerom.

Teraz, na Nový rok 2018, už nevydávam výzvu. Vyhlasujem pohotovosť - stav najvyššej pohotovosti pre celý svet.

Konflikty sa prehĺbili a objavili sa nové nebezpečenstvá.

Celosvetový strach z jadrových zbraní je na najvyššom stupni od konca studenej vojny.

Klimatické zmeny sú rýchlejšie ako náš boj proti nim.

Nerovnosť rastie.

Sme svedkami hrôzostrašného porušovania ľudských práv.

Nacionalizmus a xenofóbia sú na vzostupe.

Začiatkom roka 2018 vyzývam na zjednotenie.

Úprimne verím tomu, že môžeme vytvoriť oveľa bezpečnejší svet.

Máme šancu urovnať konflikty, prekonať nenávisť a obhajovať  naše spoločné hodnoty.

Môžeme to však urobiť len spolu.

Naliehavo žiadam lídrov na celom svete, aby si dali novoročné predsavzatie v tomto duchu:

Zúžte priepasti.  Prekonajte rozpory. Obnovte dôveru a zhromaždite ľudí okolo spoločných cieľov.

Kľúčom je jednota.

Od toho závisí naša budúcnosť. 

V roku 2018 vám želám mier a pevné zdravie. Shokran. Xie Xie.  Merci.  Spasiba.  Gracias.  Obrigado. (Ďakujem)   

* *** *