Tlačové správy

Len pre informáciu - neslúži ako oficiálny dokument.

UNIS/SGSM/858
27.apríla 2018

 

Generálny tajomník OSN

Video Odkaz

Svetový deň slobody tlače

3.máj 2018

Slobodná tlač je dôležitá pre mier, spravodlivosť a ľudské práva pre všetkých. 

Je kľúčová pre budovanie transparentnej a demokratickej spoločnosti, a na to, aby sme mohli brať tých, ktorí majú moc, na zodpovednosť. 

Je nevyhnutná pre udržateľný rozvoj.

Novinári, novinárky a všetci, ktorí pracujú v médiách, objasňujú lokálne aj globálne výzvy a hovoria príbehy, ktoré majú byť vyrozprávané. 

Ich služba verejnosti je na nezaplatenie.

Zákony, ktoré chránia nezávislú žurnalistiku, slobodu prejavu a právo na informácie, je potrebné prijať, zaviesť do praxe a dodržovať.

Zločiny voči novinárom musia byť stíhané.

Pri príležitosti Svetového dňa slobody tlače 2018 vyzývam vlády, aby posilnili slobodu tlače a chránili novinárov.

Presadzovať slobodu tlače znamená postaviť sa za naše právo na pravdu. 

Ďakujem.

* *** *