Tlačové správy

Len pre informáciu - nepredstavuje oficiálny dokument.

UNIS/SGSM/867
5.jún 2018

 Generálny tajomník OSN

Odkaz ku Svetovému dňu životného prostredia

  5.jún 2018

Zdravá planéta je dôležitá pre prosperujúcu a mierovú budúcnosť.

Všetci sa potrebujeme pričiniť o ochranu nášho jediného domova.

Niekedy je ťažké zistiť, čo treba urobiť alebo kde začať.

Preto máme k Svetovému dňu životného prostredia len jednu požiadavku.

Zbavme sa znečistenia plastmi.

Náš svet je zaplavený škodlivým plastovým odpadom.

Viac ako 8 miliónov ton tohto odpadu končí každoročne v oceánoch.

V moriach je viac drobných čiastočiek plastov ako hviezd v našej galaxii.

Sú všade - na vzdialených ostrovoch aj na Antarktíde.

Ak to takto pôjde ďalej, do roku 2050 bude v našich moriach viac plastu ako rýb.

V Svetový deň životného prostredia máme pre vás jednoduchý odkaz: odmietnite používať jednorazové plasty.

Odmietnite to, čo nemôžete použiť znovu.

Spoločne vytýčime cestu k čistejšiemu a zelenšiemu svetu.

Ďakujem.

* *** *