Tlačové správy

Len pre informáciu - nie je oficiálnym dokumentom.

UNIS/SGSM/876
18.júl 2018

Generálny tajomník OSN

Odkaz k Medzinárodnému dňu Nelsona Mandelu

18.júl 2018

Nelson Mandela bol obdivuhodným globálnym zástancom rovnosti a spravodlivosti.

Osobným príkladom odvahy a súcitu neprestáva naďalej inšpirovať celý svet.

Nelsona Mandelu držali v zajatí dlhé roky.

Nikdy sa však nestal väzňom vlastnej minulosti.

Namiesto toho vlial energiu do zmierenia a vlastnej vízie mierovej, multietnickej a demokratickej Južnej Afriky.

V tento deň, kedy si pripomíname sto rokov od jeho narodenia, si zároveň uctíme pamiatku jeho celoživotnej služby.   

Zriedkakedy nejaký človek v dejinách ľudstva urobil toľko, aby premenil sny ľudí na skutky.  

Tento boj pre rovnosť, dôstojnosť a spravodlivosť ešte stále pokračuje.

Odkaz Madibu nám ukazuje cestu vpred.

* *** *