Tlačové správy

Len pre informáciu - neoficiálny dokument.

UNIS/SGSM/884
13.september 2018

Generálny tajomník OSN

Odkaz k Medzinárodnému dňu demokracie

15.september 2018

Demokracia je dnes pod väčším tlakom ako kedykoľvek predtým. A to je dôvod, prečo by nás tento medzinárodný deň mal inšpirovať k hľadaniu ciest ako ju posilňovať a hľadať odpovede na systémové výzvy, ktorým čelí.

To znamená odstránenie ekonomickej aj politickej nerovnosti, premenu demokracie na inkluzívnejšiu a vtiahnutie mladých ľudí a marginalizovaných skupín do politického systému. Pretvorenie demokracie na inovatívnejšiu - takú, ktorá bude vedieť riešiť vynárajúce sa výzvy.        

Pracovať pre budúcnosť, ktorá myslí na každého, si od nás neodkladne vyžaduje zváženie dôležitých otázok: Aký dopad bude mať migrácia alebo klimatické zmeny na demokraciu počas nasledujúcej generácie? Ako by sme mohli najlepšie využiť potenciál nových technológií a zároveň sa vyhli ich rizikám? Ako vystavať vládnutie tak, aby sme pomocou demokracie zlepšovali život a celkom napĺňali očakávania verejnosti?   

Pri príležitosti tohto Medzinárodného dňa demokracie sa zaviažme, že spojíme svoje sily pre budúcnosť demokracie.

* *** *