Tlačové správy

Len pre informáciu - neoficiálny dokument.

UNIS/SGSM/897
2.november 2018

Generálny tajomník OSN

Odkaz k Medzinárodnému dňu za ukončenie beztrestnosti za zločiny proti novinárom

2.november 2018

Len za posledných desať rokov bolo kvôli vykonávaniu svojej nenahraditeľnej práce zavraždených viac ako tisíc novinárov. Deväť z desiatich prípadov zostalo nevyriešených, nikto nie je braný na zodpovednosť.

Ženy novinárky nesú často ešte vyššie riziko; okrem práce sú cieľom útokov aj kvôli pohlaviu či z dôvodu sexuálneho násilia.

Tento rok bolo zabitých najmenej 88 novinárov.

Ďalšie tisícky sa stali terčom útokov, obťažovania, boli zadržané či väznené pod falošnou zámienkou a bez riadneho procesu.

To je nehanebné. Nemôžeme to akceptovať ako normálny štandard.

Za útok na novinárov platí cenu celá spoločnosť.

Hlboko ma znepokojuje kultúra beztrestnosti aj rastúci počet útokov.

Vyzývam vlády a medzinárodné spoločenstvo, aby chránili novinárov a vytvárali im podmienky na prácu.

V tento medzinárodný deň vzdávam hold novinárom, ktorí vykonávajú svoju prácu aj napriek zastrašovaniu a vyhrážkam. Ich a zároveň aj práca kolegov, ktorí kvôli nej prišli o život, nám pripomína, že pravda nikdy nezomrie. A rovnako tak ani náš záväzok voči základnému právu sloboda prejavu.   

Žurnalistika nie je zločin.  

Postavme sa spoločne za novinárov, pravdu a spravodlivosť.

 * *** *