Tlačové správy

Len pre informáciu - neoficiálny dokument.

UNIS/SGSM/906
7.december 2018

Generálny tajomník OSN

Odkaz k Medzinárodnému dňu ľudských práv

10.december 2018

Všeobecná deklarácia ľudských práv bola 70 rokov pre celý svet majákom, vďaka ktorému žiarili pojmy ako dôstojnosť, rovnosť a kvalita života... a zároveň svetielkom, ktoré prinášalo nádej do súmraku.

Práva vyhlásené v Deklarácii sa vzťahujú na každého - bez ohľadu na rasu, vieru, pôvod či iné odlišnosti.

Ľudské práva sú univerzálne a večné.

A taktiež nedeliteľné. Nemôžeme si z nich vybrať len občianske, politické, ekonomické, sociálne alebo kultúrne.    

Dnes si pripomíname aj obhajcov ľudských práv, ktorí riskovali život, aby ochránili ľudí pred stúpajúcou nenávisťou, rasizmom, neznášanlivosťou a represiou.

Ľudské práva sú dnes pod tlakom na celom svete, univerzálne hodnoty sú nahlodávané, základy právneho štátu podkopávané.

Dnes je viac ako kedykoľvek predtým jasnejšie, čo je našou spoločnou povinnosťou:

Postaviť sa za ľudské práva a zastať sa každého a všade.

Ďakujem.

* *** *