Tlačové správy

Len pre informáciu - neoficiálny dokument.

UNIS/SGSM/909
17.december 2018

Generálny tajomník OSN

Odkaz k Medzinárodnemu dňu migracie

18.december 2018

Migrácia je silným motorom ekonomického rastu, dynamiky a porozumenia.

Miliónom ľudí umožňuje nájsť nové príležitosti, čo prináša výhody cieľovej aj hostiteľskej krajine.

Zle riadená migrácia však môže posilniť rozpor v rámci spoločnosti aj medzi nimi, vystaviť ľudí vykorisťovaniu a zneužívaniu a oslabiť dôveru vo vládu. 

Tento mesiac sa svet podujal na historický krok - prijal Globálny rámec o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii.

Vďaka nesmiernej podpore členských štátov OSN nám Globálny rámec pomôže využívať výhody migrácie a zároveň sa zamerať na riešenie skutočných problémov.

Rámec sa sústreďuje na ľudí a stavia na ľudských právach.

Ukazuje cestu k legálnejším možnostiam migrácie a tvrdšiemu zakročeniu voči obchodovaniu s ľudskými bytosťami.

V tento Medzinárodný deň migrantov sa vydajme po ceste, ktorú nám vytýčil Globálny rámec - sprístupniť migráciu všetkým.

* *** *