Tlačové správy

Len pre informáciu - neoficiálny dokument.

UNIS/SGSM/910
29.december 2018

Generálny tajomník OSN

Novoročný prejav 2019

Drahí spoluobčania a spoluobčianky celého sveta,

želám vám šťastný, pokojný a prosperujúci Nový rok.

Minulý Nový rok som hovoril o najvyššej pohotovosti a toto nebezpečenstvo stále pretrváva.  Súčasnosť nás mnohých napĺňa obavami a náš svet prechádza testom zvládania stresu.

Klimatické zmeny postupujú rýchlejšie ako náš boj proti nim. 

Geopolitické rozdiely sa prehlbujú, čo sťažuje riešenie konfliktov.  

Rekordné počty ľudí sú na ceste hľadania bezpečia a ochrany.

Nerovnosti sa zvyšujú. Ľudia spochybňujú svet, v ktorom hŕstka vlastní rovnaké bohatstvo ako polovica celého ľudstva.

Neznášanlivosť je na vzostupe. 

Dôvera klesá.

Stále však máme aj dôvody na nádej. 

Rozhovory o Jemene vytvorili šancu na mier. 

Dohoda podpísaná v septembri v Rijáde medzi Etiópiou a Eritreou znížila dlhotrvajúce napätie a priniesla lepšie vyhliadky pre celý región.

Dohoda medzi stranami konfliktu v Južnom Sudáne znovu oživila šancu na mier a za posledné štyri mesiace priniesla viac pokroku ako za posledné štyri roky.

OSN sa podarilo spojiť krajiny v Katoviciach s cieľom zlepšiť akčný plán implementácie Parížskej dohody o klimatických zmenách.

Teraz potrebujeme zvýšiť naše ambície popasovať sa s touto existenciálnou hrozbou.

Je čas chopiť sa našej poslednej najlepšej šance.

Je čas zastaviť nekontrolované a prudko rastúce klimatické zmeny.

Počas posledných týždňov OSN dohliadala na proces prijatia historických globálnych dohôd o migrácii a utečencoch, ktoré pomôžu zachrániť životy a prekonať škodlivé mýty.

Všade sa ľudia mobilizujú za Ciele udržateľného rozvoja - náš celosvetový plán za mier, spravodlivosť a prosperitu na zdravej planéte.

Keď medzinárodná spolupráca funguje, svet víťazí.

V roku 2019 OSN bude naďalej spájať ľudí, aby budovali mosty a vytvárali priestor na riešenia. 

Neustále budeme vyvíjať tlak.

A nikdy sa nevzdáme.

Na začiatok Nového roka si predsavzajme, že budeme čeliť hrozbám, obhajovať ľudskú dôstojnosť a budovať lepšiu budúcnosť - spoločne.

Želám vám a vašim rodinám šťastný Nový rok plný pokoja a zdravia.

* *** *