Tlačové správy

Neoficiálny dokument - slúži len na informatívne účely.

UNIS/SGSM/913
25.január 2019

Generálny tajomník OSN

Odkaz k Medzinárodnému dňu pamiatky obetí holokaustu

27.január 2019

Milí priatelia,

dnes si pripomíname pamiatku šiestich miliónov Židov, ktorí zahynuli počas holokaustu, ako aj ďalšie obete tejto vykalkulovanej krutosti a zverstva, ktoré nemajú v dejinách obdobu.

Tento medzinárodný deň si pripomíname v alarmujúcej situácii vzostupu antisemitizmu.

Či už je to vražedný útok v synagóge v Spojených štátoch alebo zneucťovanie židovských cintorínov v Európe - stáročia trvajúca nenávisť je stále rovnako silná - ba dokonca stúpa.

Sme svedkami rozmachu neonacistických skupín, pokusov prepísať históriu a prekrútiť fakty holokaustu.

Vidíme, že fanatizmus sa po internete šíri rýchlosťou svetla.

Čím viac sa nám vzďaľujú spomienky na druhú svetovú vojnu a zmenšuje sa počet tých, ktorí prežili holokaust a ešte žijú, o to ostražitejší musíme byť.

Hlavný londýnsky rabín Jonathan Sacks raz povedal slávnu vetu:  "Nenávisť, ktorá začína pri židoch, nikdy pri židoch nekončí."

A naozaj sme dnes svedkami toho, ako neznášanlivosť vstupuje do hlavného politického prúdu. Útočí na menšiny, moslimov, migrantov a utečencov, a zneužíva hnev a obavy dnešného meniaceho sa sveta.

Je nevyhnutné, aby sme sa v tomto momente, viac ako kedykoľvek predtým, spojili v boji za univerzálne hodnoty a budovali svet rovnosti pre všetkých.

* *** *