Tlačové správy

Len pre informáciu. Dokument nie je oficiálny.

UNIS/SGSM/930
2.máj  2019

Generálny tajomník OSN

Odkaz k Svetovému dňu slobody tlače

3.máj 2019

Slobodná tlač je dôležitá pre mier, spravodlivosť, udržateľný rozvoj a ľudské práva.

Bez prístupu k transparentným a hodnoverným informáciám nemôžeme hovoriť o úplnej demokracii. Je základom vybudovania spravodlivých a nezávislých inštitúcií, ktoré budú brať lídrov na zodpovednosť a hovoriť pravdu mocným.

To platí najmä počas akéhokoľvek volebného obdobia, čo je aj témou tohtoročného Svetového dňa slobody tlače.

Ľudia by si mali svojich zástupcov vyberať na základe faktov, nie klamlivých informácií.

Technológie zmenili spôsob, akým získavame a zdieľame informácie. Niekedy sú však používané aj na to, aby zaviedli názor verejnosti alebo priliali násilie či nenávisť.  

Občiansky priestor sa znepokojujúco rýchlo scvrkáva na celom svete.

Stúpa negatívna rétorika voči médiám, a rovnako tak aj násilie voči novinárom a novinárkam, aj ich obťažovanie.

Vážne ma znepokojuje rastúci počet útokov a kultúra beztrestnosti.  

Podľa UNESCO bolo v roku 2018 zabitých 100 novinárov.

Stovky sú uväznené.

Keď sa útočí na novinárov a pracovníkov médií, cenu platí celá spoločnosť.

Pri príležitosti Svetového dňa slobody tlače vyzývam všetkých, aby bránili práva novinárov a novinárok, ktorých práca nám pomáha vytvárať lepší svet pre nás všetkých.  

Ďakujem.

* *** *