Tlačové správy

Len pre informáciu - neoficiálny dokument

 

UNIS/SGSM/968
15. október 2019

Generálny tajomník OSN

Odkaz ku Svetovému dňu výživy

16.október 2019

Svetový deň výživy je globálnou výzvou na ukončenie hladu (Zero Hunger) - za svet, v ktorom by bolo výživné jedlo dostupné a prístupné pre všetkých a všade.

Dnes však viac ako 820 miliónov ľudí nemá dostatok jedla.  

Klimatická núdza je čoraz väčšou hrozbou pre potravinovú bezpečnosť.

Naproti tomu dve miliardy mužov, žien a detí majú nadváhu alebo obezitu.

Nezdravé stravovanie predstavuje výrazné riziko vzniku chorôb a úmrtí.

Nie je akceptovateľné, aby sa hlad šíril ďalej v čase, kedy svet plytvá viac ako miliardou ton potravín každý rok.    

Nastal čas zmeniť spôsob, akým vyrábame a spotrebovávame vrátane znižovania skleníkových plynov.

Transformácia potravinového systému je kľúčová z hľadiska splnenia všetkých Cieľov udržateľného rozvoja. To je aj dôvod, prečo by som v roku 2021 rád zvolal Summit o potravinových systémoch ako súčasť Dekády akcií na splnenie Cieľov udržateľného rozvoja.    

Z ľudského hľadiska je absolútne kľúčové, aby sme dosiahli svet bez hladu.

* *** *