Tlačové správy

Len pre informáciu - neoficiálny dokument.

UNIS/SGSM/970
23. október 2019

Generálny tajomník OSN

Odkaz ku Dňu OSN

24. október 2019

Pri príležitosti Dňa OSN si pripomenieme stále aktuálne ideály Charty, ktorá bola prijatá pred 74 rokmi.  

V časoch rozbúrených morí po celom svete je pre nás Charta našou spoločnou morálnou kotvou.

V dobe turbo zmien sa OSN stále sústreďuje na reálne problémy reálnych ľudí.

Pracujeme na férovej globalizácii a smelých klimatických opatreniach.

Dávame do popredia ľudské práva a rodovú rovnosť - a hovoríme "nie" nenávisti akéhokoľvek druhu.

Snažíme sa udržať mier - a súčasne priviesť život zachraňujúcu pomoc miliónom ľudí uprostred ozbrojeného konfliktu.

Sama OSN je čoraz viac pružnejšia a schopná zodpovedne skladať účty. Zvyšujeme podporu krajinám.

Na budúci rok si v organizácii pripomenieme 75. výročie vzniku. Táto historická chvíľa bude kritickým momentom na to, aby sme spoločne tvorili našu budúcnosť.

Pozývam vás, aby ste sa pridali. 

Spoločne urobme pokrok pre "My, ľud".

Ďakujem.

* *** *