Tlačové správy

Len pre informáciu – neoficiálny dokument

UNIS/SGSM/1138
4.jún 2021

Generálny tajomník OSN

Odkaz k Svetovému dňu životného prostredia

5.jún 2021

Rýchlo sa blížime k bodu, z ktorého sa už nebude návratu.

Čelíme trojnásobnému ekologickému núdzovému stavu – strata biodiverzity, narušenie klímy a zhoršujúce sa znečistenie.

Ľudstvo príliš dlho rúbalo lesy, znečisťovalo rieky a  oceány a neustále oralo trávnaté pláne.

Pustošíme dôležité ekosystémy, ktoré sú základom našich spoločností.

Pritom riskujeme, že sa pripravíme o potraviny, vodu a zdroje potrebné na prežitie.

Zhoršovanie stavu v prírode už teraz podkopáva kvalitu života 3,2 miliardy ľudí – alebo 40 percent ľudstva.

Zem je našťastie odolná. 

No potrebuje našu pomoc.

Stále máme možnosť zvrátiť spôsobené škody.

To je aj dôvod prečo pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia otvárame Dekádu OSN o obnove ekosystému.

Toto globálne hnutie spojí vlády, biznis sektor, občiansku spoločnosť a bežných ľudí v historickej snahe vyliečiť planétu Zem.

Obnovením ekosystémov môžeme riadiť premenu, ktorá prispeje k dosiahnutiu Cieľov udržateľného rozvoja.

Je to historicky významná úloha.

Potrebujeme znovu vysadiť lesy a chrániť ich.

Potrebujeme vyčistiť rieky a moria.

A potrebujeme opäť premeniť naše mestá na zelené.

Dosiahnutím týchto cieľov nezachováme len zdroje planéty.

Vytvoríme nové pracovné príležitosti do roku 2030, vytvoríme výnosy okolo 7 biliónov dolárov ročne a pomôžeme znížiť chudobu a hlad.

Dekáda OSN o obnove ekosystému je globálnou výzvou k akcii.

Zhromaždí politickú podporu, vedecký výskum a finančné sily na masívne rozšírenie obnovy.

Každý môže prispieť.

Veda nám hovorí, že najbližších 10 rokov je pre nás poslednou šancou odvrátiť klimatickú katastrofu, zvrátiť smrteľný trend znečistenia a ukončiť stratu živočíšnych druhov.

Nech je teda dnešok začiatkom novej dekády – takej, v ktorej konečne uzavrieme mier s prírodou a zabezpečíme lepšiu budúcnosť pre všetkých.

* *** *