Tlačové správy

Len pre informáciu – neoficiálny dokument.

UNIS/SGSM/1195
9.december 2021

Generálny tajomník OSN

Odkaz k Medzinárodnému dňu ľudských práv

10.december 2021

Náš svet sa nachádza na križovatke.

Pandémia COVID-19, klimatická kríza a rozšírenie digitálnych technológií do všetkých oblastí nášho života vytvorili nové hrozby pre ľudské práva.

Vylúčenie a diskriminácia sa všade rozmáhajú.

Verejný priestor sa zmenšuje.

Chudoba a hlad sa po prvýkrát za posledné desaťročia zvyšujú.

Milióny detí nenapĺňajú svoje právo na vzdelanie.

Prehlbuje sa nerovnosť.

Môžeme si však vybrať inú cestu.

Pred sedemdesiatimi tromi rokmi prijalo Valné zhromaždenie OSN Všeobecnú deklaráciu ľudských práv.

Zásady stanovené v tejto jednoduchej deklarácii zostávajú kľúčom k realizácii všetkých ľudských práv - občianskych, hospodárskych, kultúrnych, sociálnych a politických - pre všetkých ľudí na celom svete.

Zotavenie z pandémie musí byť príležitosťou na rozšírenie ľudských práv a slobôd a na obnovenie dôvery.

Dôvera v spravodlivosť a nestrannosť zákonov a inštitúcií.

Dôvera, že dôstojný život je na dosah.

Vieru, že ľudia môžu byť spravodlivo vypočutí a svoje sťažnosti môžu vyriešiť mierovou cestou.

Organizácia Spojených národov sa zasadzuje za práva každého člena našej ľudskej rodiny.

Dnes a každý deň budeme pokračovať v práci za spravodlivosť, rovnosť, dôstojnosť a ľudské práva pre všetkých.

Všetko najlepšie ku Dňu ľudských práv.

* *** *