Tlačové správy

Len pre informáciu – neoficiálny dokument.

UNIS/SGSM/1198
29.december 2021

Odkaz generálneho tajomníka k Novému roku 2022

Svet víta rok 2022 s nádejou do budúcnosti, ktoré je vystavená skúške.

Prehlbujúcou sa chudobou a zhoršujúcou sa nerovnosťou.

Nerovnomernou distribúciou vakcín proti COVID-u.

Neplnením záväzkov v oblasti klímy.

A pokračujúcimi konfliktmi, rozdelením a dezinformáciami.

To nie sú len politické skúšky.

Sú to morálne skúšky, skúšky skutočného života.

Sú to skúšky, ktoré ľudstvo môže zvládnuť - ak sa zaviažeme, že rok 2022 sa stane rokom obnovy pre všetkých.

Zotavenie z pandémie - s odvážnym plánom zaočkovať každého človeka, všade.  

Zotavenie našich ekonomík - s bohatšími krajinami, ktoré podporia rozvojový svet financovaním, investíciami a odpustením dlhov.

Zotavenie z nedôvery a rozdelenia - s novým dôrazom na vedu, fakty a rozum.

Zotavenie z konfliktov - s obnoveným duchom dialógu, kompromisu a zmierenia.

A obnova našej planéty - so záväzkami v oblasti klímy, ktoré zodpovedajú rozsahu a naliehavosti krízy.

Chvíle veľkých ťažkostí sú zároveň chvíľami veľkých príležitostí.

Aby sme sa solidárne spojili.

Zjednotiť sa za riešeniami, ktoré môžu byť prospešné pre všetkých ľudí.

A napredovať - spoločne - s nádejou v to, čo môže naše ľudské spoločenstvo dosiahnuť.

Spoločne sa rozhodnime, že zotavenie sa stane naším predsavzatím na rok 2022.

Pre ľudí, planétu a prosperitu.

Prajem vám všetkým šťastný a pokojný Nový rok.

* *** *