Len pre informáciu – neoficiálny dokument.

UNIS/INF/579
22. apríl 2022

Vojna na Ukrajine: Tichý útok na rozvojový svet

António Guterres

Ruská invázia predstavuje pre ukrajinské obyvateľstvo nočnú moru a humanitárnu katastrofu desivého rozsahu.

Táto vojna sa však rýchlo mení na otázku života a smrti aj pre zraniteľných ľudí na celom svete.

Všetci sledujeme tragédiu, ktorá sa odohráva na Ukrajine: mestá zrovnané so zemou, trpiaci ľudia, ľudia umierajúci vo svojich domovoch a na uliciach a najrýchlejšie vysídľovanie v Európe od čias druhej svetovej vojny.

No ďaleko za hranicami Ukrajiny, mimo pozornosti médií, vyvíja vojna tichý útok na rozvojový svet. Táto kríza by mohla uvrhnúť do chudoby, biedy a hladu v rozsahu, aký tu nebol desaťročia, až 1,7 miliardy ľudí, teda viac ako pätinu ľudstva.

Ukrajina a Ruská federácia dodávajú 30 % svetovej produkcie pšenice a jačmeňa, pätinu kukurice a viac ako polovicu slnečnicového oleja. Ich obilie spoločne živí najchudobnejších a najzraniteľnejších ľudí a poskytuje viac ako tretinu pšenice dovážanej 45 africkými a najmenej rozvinutými krajinami.

Rusko je zároveň najväčším svetovým vývozcom zemného plynu a druhým najväčším vývozcom ropy.

Vojna však bráni poľnohospodárom starať sa o úrodu a zároveň uzatvára prístavy, ukončuje vývoz obilia, narúša dodávateľské reťazce a spôsobuje prudký nárast cien. 

Mnohé rozvojové krajiny sa stále snažia zotaviť z následkov pandémie COVID-19, ktorá je spojená s historickým dlhom a prudko rastúcou infláciou.

Od začiatku roka 2022 sa ceny pšenice a kukurice zvýšili o 30 %.

Ceny ropy Brent za posledný rok vzrástli o viac ako 60 %, zatiaľ čo ceny zemného plynu a hnojív sa viac ako zdvojnásobili.

Samotné záchranné operácie OSN sú pod veľkým tlakom. Svetový potravinový program (WFP) varoval, že čelí absurdnému rozhodovaniu o tom, či vziať hladným a nakŕmiť hladujúcich. Naliehavo potrebuje 8 miliárd dolárov na podporu svojich operácií v Jemene, Čade a Nigeri.

Niektoré krajiny už teraz skĺzavajú zo stavu zraniteľnosti do krízy a vážnych sociálnych nepokojov. Vieme, že korene mnohých konfliktov spočívajú v chudobe, nerovnosti, nedostatočnom rozvoji a beznádeji. 

Avšak zatiaľ čo veľká časť sveta prejavuje solidaritu s obyvateľmi Ukrajiny, neexistuje žiadny náznak rovnakej podpory pre 1,7 miliardy ďalších potenciálnych obetí tejto vojny.

Máme jasnú morálnu povinnosť podporiť všetkých, všade.

Skupina pre globálnu reakciu na krízu v oblasti potravín, energetiky a financií, ktorú som minulý mesiac založil, má za cieľ vypracovať koordinované riešenia týchto vzájomne prepojených kríz spolu s vládami, medzinárodnými finančnými inštitúciami a ďalšími kľúčovými partnermi. Ďakujem globálnym lídrom a líderkám vo všetkých sektoroch, ktorí túto iniciatívu podporujú. 

Pokiaľ ide o potraviny, naliehavo žiadame všetky krajiny, aby udržiavali trhy otvorené, bránili hromadeniu zásob a neodôvodneným a zbytočným obmedzeniam vývozu a poskytli rezervy krajinám s najvyšším rizikom hladu a hladomoru.

Teraz nie je vhodný čas na protekcionizmus. Ak budeme konať spoločne, každá krajina bude mať dostatok potravín na prekonanie tejto krízy.

Humanitárne výzvy musia byť plne financované vrátane Svetového potravinového programu. V dvadsiatom prvom storočí jednoducho nemôžeme dopustiť, aby ľudia hladovali. 

V oblasti energetiky by využívanie strategických zásob a dodatočných rezerv mohlo v krátkodobom horizonte pomôcť zmierniť túto energetickú krízu.

Jediným strednodobým a dlhodobým riešením je však urýchliť zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie, na ktoré nevplývajú výkyvy trhu. To umožní postupné ukončenie využívania uhlia a všetkých ostatných fosílnych palív.

Pokiaľ ide o financie, skupina G20 a medzinárodné finančné inštitúcie musia prejsť do núdzového režimu. Musia nájsť spôsoby, ako zvýšiť likviditu a fiškálny priestor, aby vlády v rozvojových krajinách mohli investovať do najchudobnejších a najzraniteľnejších ako aj do Cieľov udržateľného rozvoja.

To by mal byť prvý krok k hlbokým reformám nášho nespravodlivého globálneho finančného systému, ktorý robí bohatých bohatšími a chudobných chudobnejšími.

Sociálna ochrana vrátane peňažných transferov bude nevyhnutná na podporu zúfalých rodín v tejto kríze.

Mnohé rozvojové krajiny s veľkými zahraničnými dlhmi však nemajú likviditu na to, aby tieto záchranné siete poskytli. Nemôžeme sa len prizerať, ako sú nútené rozhodovať sa medzi investíciami do svojich ľudí a splácaním dlhu.

Jediným trvalým riešením vojny na Ukrajine a jej útoku na najchudobnejších a najzraniteľnejších ľudí na svete je mier.

Zatiaľ čo OSN pracuje na podpore nevinných obetí tejto vojny, priamo na Ukrajine aj za jej hranicami, vyzývame svetové spoločenstvo, aby vystupovalo jednotne a podporilo našu žiadosť o mier.

Táto vojna sa musí skončiť, a to hneď.

* *** *

António Guterres je generálny tajomník OSN.

Tento článok bol publikovaný v denníku SME, 22.04.2022.