Len pre informáciu – neoficiálny dokument.

UNIS/SGSM/1253
19. august 2022

Generálny tajomník OSN

Odkaz k Svetovému humanitárnemu dňu

New York, 19. august 2022

Jedno anglické príslovie hovorí, že na výchovu dieťaťa je potrebná celá dedina.

Aj na podporu ľudí, ktorí prežívajú humanitárnu krízu, je potrebná dedina.

Táto dedina zahŕňa ľudí postihnutých nešťastím, ktorí vždy reagujú ako prví, keď dôjde ku katastrofe - susedia pomáhajú susedom.

Dedina predstavuje globálne spoločenstvo, ktoré sa spája, aby ich podporilo pri obnove a rekonštrukcii.

A zahŕňa státisíce humanitárneho personálu na dobrovoľníckej aj profesionálnej báze.

Ďalej poskytovanie zdravotnej starostlivosti a vzdelávania.

Potraviny a vodu.

Prístrešie a ochranu.

Pomoc a nádej.

Humanitárni pracovníci a pracovníčky pracujú ďaleko od svetiel reflektorov a pozornosti médií, aby urobili náš svet lepším.

Napriek náročným podmienkam a často s veľkým osobným rizikom, zmierňujú utrpenie v tých najnebezpečnejších podmienkach, aké si len možno predstaviť.

V súčasnosti je počet ľudí, ktorí potrebujú humanitárnu pomoc, najvyšší v histórii, a to v dôsledku konfliktov, klimatických zmien, COVID-19, chudoby, hladu a bezprecedentnej miery vysídľovania.

Pri príležitosti tohtoročného Svetového humanitárneho dňa si pripomíname ľudí pracujúcich v humanitárnej sfére na celom svete.

Vzdávame hold ich obetavosti a odvahe a vzdávame hold tým, ktorí prišli o život pri plnení tohto ušľachtilého cieľa.

Predstavujú to najlepšie z celého ľudstva.

* *** *