Len pre informáciu – neoficiálny dokument.

UNIS/SGSM/1294
29.december 2022

Generálny tajomník OSN

Posolstvo k Novému roku 2023

New York, 31.december 2022

 

Každý nový rok je okamihom znovuzrodenia.

Vymetáme prach starého roka a pripravujeme sa na ešte lepší rok.

V roku 2022 milióny ľudí na celom svete doslova vymetali prach a špinu.

Na Ukrajine, v Afganistane, Konžskej demokratickej republike a ďalších krajinách ľudia opustili zničené domy a životy a vydali sa za lepším životom.

Na celom svete bolo v pohybe sto miliónov ľudí, ktorí utekali pred vojnami, lesnými požiarmi, suchom, chudobou a hladom.

V roku 2023 potrebujeme mier viac ako doteraz.

Mier navzájom medzi sebou, prostredníctvom dialógu, ktorý ukončí konflikty.

Mier s prírodou a klímou, aby sme vybudovali udržateľnejší svet.

Mier v našich domovoch, aby ženy a dievčatá mohli žiť dôstojne a bezpečne.

Mier na uliciach a v komunitách s plnou ochranou všetkých ľudských práv.

Mier na miestach bohoslužieb s rešpektom k viere druhých.

A napokon mier na internete bez nenávistných prejavov a zneužívania.

V roku 2023 si zoberme mier k srdcu v našich činoch aj slovách.

V roku 2023 obnovme spoločne mier v našich životoch, domovoch a na celom svete.

* *** *