13. Kongres ZN o preprečevanju kriminala

"Ni miru brez razvoja, ni razvoja brez miru ter ni trajnega miru ali trajnostnega razvoja brez spoštovanja človekovih pravic in vladavine prava." - Generalni sekretar Združenih narodov (ZN) Ban Ki-moon

Ena izmed najbolj pomembnih prioritet ljudi po svetu je preprečevanje kriminala in nasilja.

Kriminalna dejanja spodkopavajo državne organe, saj podžigajo korupcijo in hromijo zakonito gospodarsko dejavnost. Slednje vpliva na kakovost življenja ljudi po svetu, še posebej najbolj revnih, žensk in otrok. Učinkoviti sistemi kazenskega pregona in spoštovanje pravne države so ključnega pomena za doseganje trajnostnega razvoja.

Nadnacionalna kriminalna dejavnost je v globaliziranem in med seboj tesno povezanem svetu eden od ključnih izzivov, s katerimi se države soočajo.

Od 12. do 19. aprila 2015 bo Katar v Dohi gostil 13. Kongres ZN o preprečevanju kriminala. Na kongresu se bodo srečali predstavniki vlad, oblikovalci politik in strokovnjaki s področja, ki bodo med seboj izmenjali izkušnje in okrepili mednarodno sodelovanje na področju preprečevanja mednarodnega organiziranega kriminala.

Ker mednarodna skupnost ravno razpravlja o razvojni agendi po letu 2015, bodo udeleženci 13. Kongresa ZN o preprečevanju kriminala premislili, kako najbolje vključiti preprečevanje kriminala in kazensko pravosodje v širši dnevni red ZN. Kongres se bo osredotočil na povezave med varnostjo, pravosodjem in pravno državo ter na doseganje boljšega in bolj pravičnega sveta.

Izvršni direktor Urada ZN za droge in kriminal (UNODC) Jurij Fedotov je dejal, da si ljudje ne želijo biti v primežu kriminala, nasilja, korupcije in negotovosti ter ob tem dodal: "Ta osnovna človeška želja sovpada z vse bolj močnim prepričanjem mednarodne skupnosti, da kriminalno dejanje ni le socialni problem, ampak resna ovira pri doseganju trajnostnega razvoja."