13. Kongres OSN o kriminalite

"Nie je mier bez rozvoja, rozvoj bez mieru a trvalý mier alebo trvalo udržateľný rozvoj bez dodržiavania ľudských práv." - Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun

Ochrana proti kriminalite a násiliu je najdôležitejšou prioritou ľudí všade na celom svete.

Trestná činnosť podkopáva autoritu štátu tým, že podnecuje korupciu a poškodzuje legitímne hospodárstvo krajiny. To má dopad na kvalitu života občanov, najmä chudobných ľudí, žien a detí. Účinný systém trestnej spravodlivosti a dodržiavanie právneho štátu sú kľúčové pre dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja. V súčasnom globalizovanom a navzájom prepojenom svete je nadnárodný charakter zločinu jednou z hlavných výziev, ktorým krajiny čelia.

Od 12. do 19. apríla 2015 bude Katar v Dauhe hostiť 13.Kongres OSN o kriminalite, na ktorom sa stretnú vlády, tvorcovia politík a odborníci, aby si vymenili skúsenosti a zintenzívnili medzinárodnú spoluprácu v oblasti riešenia hrozieb nadnárodného organizovaného zločinu.

Paralelne s tým ako medzinárodné spoločenstvo v súčasnosti diskutuje o rozvojovej agende po roku 2015, bude 13.Kongres o kriminalite hľadať spôsoby ako najlepšie zaradiť prevenciu kriminality a trestnej spravodlivosti do širšej agendy OSN. Zameria sa na prepojenie medzi bezpečnosťou, spravodlivosťou a právnym štátom a na dosiahnutie lepšieho a spravodlivejšieho sveta.

Ako povedal výkonný riaditeľ Úradu OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) Jurij Fedotov, ľudia túžia po tom, aby ich neobmedzovala kriminalita, násilie, korupcia a neistota: "Táto základná ľudská túžba je v súlade s rastúcim uznaním v celom medzinárodnom spoločenstve, že kriminalita nie je len sociálnym problémom, ale vážnou prekážkou pri dosahovaní trvalo udržateľného rozvoja".