Sporočila za javnost

UNIS/INF/171
SG/SM/10671
OBV/580
19 October 2006

GENERALNI SEKRETAR  SPOROČILO OB DNEVU ZDRUŽENIH NARODOV

24. oktober 2006

Dunaj, 09. oktober (Urad Združenih narodov za informiranje) -- Desetič in zadnjič kot Generalni sekretar izrekam prijateljem in sodelavcem po vsem svetu najlepše želje ob dnevu Združenih narodov. Skoraj vse svoje poklicno življenje sem preživel v Združenih narodih -- zato bo ta dan in vrednote, ki jih zagovarja, zame vedno nekaj posebnega.

V zadnjih desetih letih smo naredili nekaj pomembnih korakov naprej v smeri skupnega boja za razvoj, varnost in človekove pravice.

  • Pomoč in odpis dolga sta se povečala, kar je svetovno ekonomijo naredilo pravičnejšo.
  • Svet končno stopnjuje boj proti HIV/AIDS-u.
  • Med državami je manj vojn, kot jih je bilo v preteklosti; številne državljanske vojne so se končale.
  • Več je vlad, ki so jih izvolili ljudje, katerim vladajo in so njim tudi odgovorne.
  • In vse države so priznale, vsaj z besedami, svojo odgovornost za zaščito ljudi pred genocidom, vojnimi zločini, etničnim čiščenjem in zločini proti človečnosti.

Vendar je potrebno še veliko storiti:

  • Vrzel med bogatimi in revnimi državami še vedno narašča.
  • Zelo malo držav je na poti k doseganju vseh osmih Ciljev za novo tisočletje do leta 2015.
  • Veliko ljudi se še vedno sooča z hudodelstvi, zatiranjem in brutalnimi konflikti.
  • Režim neširjenja jedrskega orožja zahteva resno pozornost.
  • Terorizem in odzivi nanj širijo strah in nezaupanje.

Zdi se, da se ne strinjamo niti glede tega, katere grožnje so najbolj pomembne. Tisti, ki živijo na majhnih otokih, utegnejo videti globalno segrevanje kot največjo grožnjo. Tisti, ki živijo v mestih, ki so utrpela teroristični napad, kot so New York, Bombaj ali Istanbul, utegnejo smatrati, da je boj proti terorizmu bolj pomemben. Spet drugi lahko navedejo revščino, bolezni ali genocid.

Resnica je, da so vse te grožnje globalne. Vsak izmed nas bi moral biti zaskrbljen zaradi vseh njih. Sicer smo lahko neuspešni pri obravnavanju katerekoli izmed njih.

Zdaj, bolj kot kadarkoli prej, si ne smemo privoščiti, da smo razdeljeni. Vem, da vi -narodi sveta, to razumete. Hvala vam za vso podporo in spodbude, ki ste mi jih namenili v teh težavnih, vendar razburljivih desetih letih.

Naprošam vas, da spodbudite vaše voditelje, naj sodelujejo z mojim naslednikom in naj naredijo Združene narode še močnejše in bolj učinkovite.

Naj živi naš planet in njegovi narodi. Naj živijo Združeni narodi! 

* *** *