Tlačové správy

UNIS/INF/171
SG/SM/10671
OBV/580
19 October 2006

GENERÁLNY TAJOMNÍK SPRÁVA PRI PRÍLEŽITOSTI DŃA OSN

24. októbra 2006

09 októbra 2006 -- Po desiaty a zároveň posledný krát ako generálny tajomník, želám priateľom a kolegom z celého sveta pri príležitosti Dňa Spojených národov všetko najlepšie. Takmer celý môj profesionálny život som sa venoval práci pre Spojené národy - takže tento deň a hodnoty, ktoré symbolizuje bude pre mňa vždy špeciálnym.

V našom spoločnom boji za rozvoj, bezpečnosť a ľudské práva sme počas uplynulých desať rokov urobili niekoľko veľkých krokov vpred.

  • Zvýšila sa pomoc pri odstraňovaní dlhov, čo urobilo svetovú ekonomiku o niečo viac spravodlivejšou.
  • Svet konečne zvyšuje reakciu na HIV/ AIDS.
  • Medzi štátmi je menej vojen než bývavalo a viaceré občianske vojny sa skončili.
  • Viac vlád je volených a zároveň aj zodpovedných ľuďom, ktorým vládnu.
  • A všetky štáty sa prihlásili, aspoň slovne, k ich zodpovednosti chrániť ľudí pred genocídou, vojnovými zločinmi, etnickom vyvražďovaním a zločinmi proti ľudskosti.

Stále však zostáva veľa toho, čo ešte musí byť spravené:

  • Rozdiely medzi bohatými a chudobnými sa neustále zväčšujú.
  • Veľmi málo krajín je na správnej ceste dosiahnuť v roku 2015 všetkých osem Miléniových rozvojových cieľov.
  • Veľa ľudí stále čelí zverstvám, represáliám a brutálnym konfliktom.
  • Režim nešírenia jadrových a štiepnych materiálov si vyžaduje urgentnú pozornosť. 
  • Terorizmus a reakcia naň šíri strach a nedôveru.

Zdá sa, že sa nevieme zhodnúť ani na hrozbách, ktoré sú najvážnejšie. Tí, ktorí žijú na malých ostrovoch, považujú globálne otepľovanie za najväčšie nebezpečenstvo. Tí, ktorí žijú v meste, ktoré muselo vytrpieť teroristický útok - ako napríklad New York, Mumbai alebo Istambul - môžu považovať úsilie čeliť terorizmu za viac naliehavejšie. Iní zas môžu uviesť chudobu, choroby alebo genocídu.

Pravda je však taká, že všetko sú to globálne hrozby. Všetci by sme mali mať obavu zo všetkých z nich. V opačnom prípade nemusíme pri zaobchádzaní s nimi uspieť so žiadnou z nich.

Teraz je ten čas, kedy si nemôžme dovoliť byť rozdelení. Viem, že vy, ľud sveta, tomu rozumiete. Ďakujem vám za všetku vašu podporu a povzbudzovanie, ktoré ste mi dávali počas týchto desiatich náročných no zároveň aj vzrušujúcich rokov.

Prosím, naliehajte na vašich vodcov aby spolupracovali s mojim nasledovníkom a spravili Spojené národy silnejšie a viac efektívnejšie.

Nech žije naša planéta a jej ľud. Nech žijú Spojené národy!

* *** *