Sporočila za javnost

UNIS/INF/187
13. decembra

13. decembra bo sprejeta prelomna Konvencija za zaščito pravic invalidov

Dunaj, 8. decembra (Urad Združenih narodov za informiranje) -- Predlagana Konvencija za zaščito pravic približno 650 milijonov invalidov bo 13. decembra predložena v sprejetje Generalni skupščini Združenih narodov.

Če bo Konvencija sprejeta, bo to prvi večji sporazum o človekovih pravicah v 21.stoletju. Po sprejetju v Generalni skupščini, bo Konvencija odprta za ratifikacijo in izvedbo 192 državam članicam. Konvencija bo stopila v veljavo z ratifikacijo 20 držav.

Po štirih letih pogajanj v sklopu Odbora Generalne skupščine, so države 25. avgusta dosegle dogovor o tej prelomni Konvenciji. Generalni sekretar Združenih narodov Kofi Annan je sporazum o Konvenciji označil za "zgodovinski dosežek za 650 milijonov invalidov povsod po svetu".

Zagovorniki človekovih pravic upajo, da bo Konvencija končno zagotovila, da državam ne bo več dovoljeno, da invalide odrinjajo na rob družbe. Vlade, ki bodo Konvencijo ratificirale bodo zakonsko obvezane obravnavati invalide kot pravne subjekte z jasno določenimi pravicami.

Konvencija, ki obsega 50 členov, do potankosti razdela pravice invalidov in s tem zapolni praznino v mednarodnem pravu človekovih pravic. Med drugim vsebuje državljanske in politične pravice, dostopnost, udeležbo, vključevanje in pravico do izobraževanja, zdravstva, dela, zaposlovanja in socialne zaščite. Pomembno je, da Konvencija priznava, da je sprememba obravnavanja invalidov v družbi potrebna, če želimo, da dosežejo enak družbeni položaj. Besedilo Konvencije je dostopno na www.un.org/esa/socdev/enable/

Predlagatelji nove Konvencije trdijo, da kljub temu, da imajo invalidi enake pravice kot vsak posameznik, so v praksi diskriminirani na skorajda vseh področjih: pri zaposlovanju, izobraževanju, zdravstveni oskrbi in uživanju zakonsko določenih pravic. Vendar se njihov prispevek v družbi odraža v neštetih oblikah in bi lahko bil še večji, če bi bili v svoje skupnosti polno vključeni.

Pri pripravi sporazuma so sodelovali zagovorniki invalidov iz celega sveta - kot predstavniki vladnih delegacij, nacionalnih inštitutov za človekove pravice in organizacij invalidov.

Konvencija od držav sicer ne zahteva, da uveljavijo ukrepe, ki si jih ne morejo privoščiti, vendar pa zahteva, da se države postopoma približujejo ukrepom, ki bodo invalidom zagotovili boljši dostop do prevoznih sredstev, izobraževanja, zaposlovanja in rekreacije.

Z ratifikacijo sporazuma se države obvežejo, da bodo sprejele zakone in ostale ukrepe za izboljšanje pravic invalidov ter odpravile zakonodajo, običaje in navade, ki invalide diskriminirajo. Trenutno ima samo približno 45 držav zakonodajo, ki se ukvarja s problematiko invalidov. Konvencija bo odprta za podpis in ratifikacijo od 30. marca.

Skupaj s konvencijo bo Generalna skupščina sprejela tudi 18-členski Opcijski Protokol o komunikacijah, ki posameznikom in skupinam zagotavlja pravico, da pri Odboru za pravice invalidov vložijo pritožbo, potem ko so bili vsi nacionalni prizivni postopki že izrabljeni.

Odbor neodvisnih strokovnjakov, ki bo ustanovljen, ko bo Konvencija stopila v veljavo, bo redno prejemal in obravnaval poročila držav podpisnic o napredku pri uresničevanju svojih obveznosti v sklopu sporazuma.

* *** *

Za več informacij se prosim obrnite na:

Edoardo Bellando
(Oddelek Združenih narodov za informiranje)
Tel: (212) 963-8275
E-mail: bellando@un.org

ali

Daniel Shepard
Tel: (212) 963 9495
E-mail: shepard@un.org