Sajtóközlemények

UNIS/INF/187
13. december


December 13 - án mérföldkőnek számító egyezményt terjesztenek az ENSZ Közgyűlése elé a fogyatékkal élők jogairól

New York, 2006. 8. december (ENSZ-székház) -- A világon élő mintegy 650 millió fogyatékkal élő ember jogainak védelméről szóló egyezményt nyújtanak be az ENSZ Közgyűlésében december 13-án.

Amennyiben a dokumentumot elfogadják, az a 21. század első jelentősebb emberi jogi egyezményévé válhat, amelynek rendelkezéseit ezután 192 tagország ratifikálhatja és ültetheti át a gyakorlatba. Az egyezmény hatályba lépéséhez azonban elegendő 20 ország megerősítése is.

Az egyezményről szóló megállapodás augusztus 25-én, a Közgyűlés egyik bizottságának négy éves munkáját követően született meg. Kofi Annan ENSZ-főtitkár a "világon élő 650 millió segítséggel élő ember érdekében véghezvitt történelmi tettként" értékelte a döntést.

Az emberi jogok védői az egyezmény létrejöttétől azt remélik, hogy a fogyatékkal élők többé nem szorulhatnak a társadalom perifériájára, az azt ratifikáló kormányok pedig a jövőben kötelezhetők lesznek arra, hogy precízen lefektetett jogokkal bíró állampolgárként kezeljék őket.

A mintegy 50 fejezetből álló dokumentum részletes kidolgozottságával valódi hiánypótló a nemzetközi emberi jog területén. Többek között keretbe foglalja a civil-, politikai és szociális jogokat, szabályozva például az oktatáshoz, megfelelő egészségügyi ellátáshoz, vagy a munkához való jogot. Fontos kiemelni, hogy az egyezmény azon a felismerésen alapul, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek kiküszöböléséhez a többségi attitűdnek is változnia kell. A tervezet szövege megtekinthető a http://www.un.org/esa/socdev/enable/ internetes címen.

A javaslat ellenzői viszont ezek után is fenntartják azon véleményüket, hogy a segítséggel élők egyenlő jogokkal való alaki felruházása nem hozza magával a változást. A gyakorlati életben ezután sem lesznek képesek érvényesíteni azokat, és kirekesztettek maradnak az élet szinte minden területén. Mégis, ez a réteg már számtalan módon bizonyította hasznosságát a társadalom számára és egyéni közösségeikbe való beillesztésük csak növelné ezt a hozzáadott értéket.

A tervezet megalkotásában a világ számos országának jogvédői részt vettek. Kormányküldöttségek és nemzeti emberi jogi intézmények ugyanúgy, mint az érintettek által létrehozott szervezetek. A rendelkezések pedig nem állítják az országokat megoldhatatlan feladatok elé, csupán olyan intézkedéseket követelnek meg, amelyek fokozatosan megkönnyítik a hátrányos helyzetűek közlekedésben, oktatásban, munkában, illetve kikapcsolódásban való részvételét.

Az egyezményt ratifikáló országok olyan törvények és intézkedések életbe léptetését vállalják, amelyek a fogyatékkal élők jogainak továbbfejlesztését, illetve az őket hátrányosan érintő jogszabályok, rendelkezések és gyakorlatok megszüntetését célozzák. Jelenleg csak 45 ország törvényi szabályozásában tesznek említést erről a rétegről. A szóban forgó egyezményt 2007. március 30-ától lehet aláírni és ratifikálni. A tervezettel párhuzamosan a Közgyűlés elfogad egy 18 fejezetből álló Opcionális Kommunikációs Protokollt is, amely lehetővé teszi a természetes személyeknek és csoportoknak, hogy a Fogyatékosok Emberi Jogi Bizottságához forduljanak segítségért, ha már minden nemzeti jogérvényesítési lehetőséget kimerítettek. A dokumentum hatályba lépését követően a ratifikáló országok rendszeres jelentéseket küldenek a független szakértőkből álló Bizottságnak az egyezményben vállalt kötelezettségeik végrehajtásáról.

* *** *

Bővebb felvilágosításért, kérjük keresse fel Közkapcsolati Főosztályunk munkatársait az alábbi elérhetőségeken:

Edoardo Bellando
Tel: (212) 963-8275
E-mail: bellando@un.org

vagy

Daniel Shepard
Tel: (212) 963 9495
E-mail: shepard@un.org