Sporočila za javnost

UNIS/SGSM/001
6. marec 2007


GENERALNI SEKRETAR

SPOROČILO OB MEDNARODNEMU DNEVU ŽENA

8. marec 2007

Dunaj, 6. marec (Urad Združenih narodov za informiranje) -- Vesel in počaščen sem, da vam lahko na ta mednarodni dan žena izrečem najlepše želje - prvič kot Generalni sekretar Združenih narodov. Upam, da me boste v prihodnjih letih vsi spoznali kot svojega predstavnika in zaveznika.

Ta dan prinaša priložnost vsem nam - ženskam in moškim, da se skupaj lotimo reševanja problema, ki vključuje vse človeštvo. Povečanje moči in pravic žensk ni cilj sam po sebi, ampak predstavlja pogoj za izboljšanje življenja vseh ljudi na svetu.

Nihče ne more oporekati dokazom, ki pravijo, da je temu tako. In nihče ne more ugovarjati rezultatom Svetovnega vrha 2005, kjer so svetovni voditelji ponovno potrdili, da so enakopravnost spolov in človekove pravice vseh ključne za pospešitev razvoja, miru in varnosti.

In vendar smo še zmeraj zelo daleč od tega, da bi to postala splošna praksa. Ženske so v skoraj vseh državah še vedno podzastopane na položajih odločanja. Delo žensk ostaja podcenjeno, premalo plačano ali celo neplačano. Večina izmed več kot 100 milijonov otrok, ki ne obiskujejo šole, so deklice. Ženske predstavljajo tudi večino izmed več kot 800 milijonov odraslih, ki ne znajo brati.

Najhujše pa je, da nasilje nad ženskami in dekleti ostaja nezmanjšano na vseh kontinentih, državah in kulturah. Nasilje predstavlja poguben davek v življenju žensk, njihovih družin in družbe kot celote. Večina družb takšno nasilje prepoveduje - in vendar je dejstvo, da je nasilje prevečkrat zamolčano ali po tihem dopuščeno.

To je razlog zakaj je mednarodni dan žena tako pomemben. Ta dan poudarja našo odgovornost, da si prizadevamo za trajne spremembe vrednot in vedenja. Poziva nas, da delujemo skupaj - vlade, mednarodne organizacije, civilna družba in privatni sektor. Spodbuja nas, da si prizadevamo za transformacijo odnosov med ženskami in moškimi na vseh družbenih ravneh. Sili nas, da okrepimo vse načine, na katere lahko zagotovimo povečanje moči in pravic žensk in deklet - od izobrazbe do mikrokreditov.

Združeni narodi morajo biti v ospredju teh prizadevanj. Obljubim, da bom storil vse, kar je v moji moči, da to uresničim - ne samo na mednarodni dan žena, ampak vsak dan. Veselim se sodelovanja z vami na našem skupnem poslanstvu.

* *** *