Tlačové správy

UNIS/SGSM/001
6. marca 2007

GENERÁLNY TAJOMNÍK

SPRÁVA PRI PRÍLEŽITOSTI MEDZINÁRODNÉHO DŇA ŽIEN

8. marca 2007

Som šťastný a je mi cťou, že Vám môžem zaslať moje úprimné blahoželanie pri príležitosti Medzinárodného dňa žien - môjho prvého vo funkcii generálneho tajomníka Organizácie spojených národov. Dúfam, že ma všetky spoznáte ako Vášho zástupcu a spojenca v najbližších rokoch.

Dnešný deň je príležitosťou pre nás všetkých - ženy aj mužov - aby sme sa spojili za cieľom, ktorý je spoločný celému ľudstvu. Dať väčšie práva ženám však nie je len cieľom. Je to podmienkou pre budovanie lepšieho života pre každého človeka na planéte.

Nikto nemôže spochybniť dôkazy, ktoré tento fakt potvrdzujú. Nikto nemôže poprieť výsledky Svetového summitu z roku 2005, kde lídri opätovne potvrdili, že rovnosť pohlaví a ľudské práva sú esenciálnym predpokladom pre pokrok v rozvoji, mieri a bezpečnosti.

Aj napriek tomu sme však ďaleko od premieňania tohto poznania do praxe. Takmer vo všetkých krajinách sú ženy aj naďalej nedostatočne zastúpené v rozhodovacích pozíciách. Ženská práca je aj naďalej podceňovaná, neohodnotená dostatočne alebo vôbec. Z viac než 100 miliónov detí, ktoré nenavštevujú školu, väčšina sú dievčatá. Z viac než 800 miliónov dospelých, ktorí nedokážu čítať, je väčšina žien.

Najhoršie zo všetkého je, že násilie voči ženám a dievčatám aj naďalej neutícha ani na jednom kontinente ani v jednej kultúre. Svoju daň si vyberá na ženských životoch, na ich rodinách a na spoločnosti ako takej. Väčšina spoločností takéto násilie zakázala - v skutočnosti sa však násilie často krát zakrýva alebo je nebezpečne tolerované. 

Preto je Medzinárodný deň tak dôležitý. Objasňuje nám našu zodpovednosť pracovať na trvácej zmene v hodnotách a prístupe. Vyzýva nás, aby sme pracovali v partnerstve - vlády, medzinárodné organizácie, občianska spoločnosť a súkromný sektor. Poháňa nás pracovať ďalej na transformácii vzťahov medzi ženami a mužmi na všetkých spoločenských úrovniach. Zaväzuje nás posilniť každý spôsob ako dať ženám a dievčatám väčšie práva - od vzdelania až po mikropôžičky.

Organizácia spojených národov musí v tomto úsilí stáť v prvom rade. Sľubujem, že spravím všetko, čo bude v mojich silách, aby som to zaistil - nie iba počas Medzinárodné dňa žien, ale každý deň. Teším sa na spoluprácu na našej spoločnej misii.    


* *** *