Sporočila za javnost

UNIS/INF/199
22. marec 2007

Konvencija za zaščito pravic invalidov odprta za podpis

Dunaj, 22. marec (Urad Združenih narodov za informiranje) -- Novi sporazum o človekovih pravicah, ki bo ščitil pravice 650 milijonov invalidov po vsem svetu, bo odprt za podpis od 30. marca na sedežu Združenih narodov.

Več kot 40 držav je že naznanilo, da bodo Konvencijo za zaščito pravic invalidov podpisale ob njenem odprtju za podpis državam in regionalnim organizacijam na slovesni prireditvi v dvorani Generalne skupščine Združenih narodov. Pričakujejo, da jih bo še veliko več svojo namero za podpis naznanilo v prihodnjih tednih pred dogodkom.

Dogodek v Generalni skupščini bo trajal od 10 h zjutraj do 13 h popoldne. Med govorniki na slovesnosti bodo namestnica generalnega sekretarja ZN Asha-Rose Migiro, Visoka komisarka ZN za človekove pravice Louise Arbour in predstavnik Mednarodnega odbora invalidov. Konvencijo bo za podpis odprl pravni svetovalec ZN Nicolas Michel.

Program se bo ob 15 h nadaljeval s pogovori na visoki ravni o izvajanju konvencije, na katerih bodo sodelujoči pokrili tako politična kot tudi tehnična vprašanja.

Konvencija v svojem bistvu zagotavlja, da invalidi uživajo enake človekove pravice kot vsi ostali in da so sposobni živeti kot polni državljani, ki lahko pomembno prispevajo k družbi, kadar so jim zagotovljene enake priložnosti. Med drugimi vsebuje pravice, kot so enakost, nediskriminacija in enakopravnost pred zakonom; osebna svoboda in varnost; dostopnost, osebna mobilnost in samostojno življenje; pravica do zdravstva, zaposlitve in izobrazbe; in sodelovanje v političnem in kulturnem življenju. Sporazum bo stopil v veljavo z ratifikacijo 20 držav.

Pričakuje se, da se bodo slovesnosti udeležile organizacije invalidov iz vsega sveta. Skupnost invalidov na svetovni ravni je bila namreč tista, ki se je borila za poseben sporazum, ki bo priznal njihove pravice. Skupnost invalidov se je hitro organizirala v Mednarodni odbor invalidov - koalicijo 70 mednarodnih, regionalnih in nacionalnih organizacij. Države članice in skupnost invalidov so v okviru Združenih narodov skupaj oblikovale sporazum, ki zagotavlja, da invalidi končno uživajo vse pravice in obveznosti, ki jih ima večina ljudi za samoumevne.

Konvencija zahteva dejanske spremembe preko učinkovite zakonodaje in premik v načinu obravnave invalidov. 45 držav, ki nekaj zakonodaje na tem področju že ima, je dokazalo, da se spremembe na področju pravic invalidov zgodijo veliko hitreje kadar obstajajo zakoni.

Konvencija pravi, da bo izvajanje progresivno in da od držav ne zahteva, da uveljavijo ukrepe, ki si jih ne morejo privoščiti. Vendar pa določa minimalne ukrepe za spoštovanje temeljnega človekovega dostojanstva kot tudi daljnosežne cilje za dosego polne integracije.

Za podpis bo odprt tudi 18-členski Opcijski protokol o komunikacijah, ki bo posameznikom in skupinam po izrabi vseh nacionalnih prizivnih postopkov zagotavljal pravico, da pri Odboru za pravice invalidov vložijo pritožbo zaradi kršitve njihovih pravic.

* *** *

Za informacije prosim obiščite http://www.un.org/esa/socdev/enable/

ali se obrnite na

Eduarda Bellanda
tel. (212) 963-8275
e-mail: bellando@un.org

ali na

Daniela Separad
tel. (212) 963-9495
e-mail: shepard@un.org