Sporočila za javnost

UNIS/INF/215
2. julija 2007

Združeni narodi ugotavljajo mešan napredek pri doseganju razvojnih ciljev

Generalni sekretar politične voditelje poziva k spoštovanju obvez

DUNAJ, 2. julija 2007 (Urad Združenih narodov za informiranje) - Na polovici poti do zastavljenega roka - leta 2015 - je opaziti jasen napredek proti izpolnitvi milenijskih razvojnih ciljev - skupku globalnih obvez za pomoč pri premagovanju skrajne revščine milijonov ljudi. Vendar Združeni narodi v poročilu o napredku ugotavljajo, da je splošen uspeh še zmeraj vse prej kot zagotovljen.

 »Rezultati, ki jih predstavlja poročilo kažejo, da je bil dosežen določen napredek ter da je v večini delov sveta uspeh še zmeraj možen«, trdi Generalni sekretar Ban Ki-moon v uvodni besedi k Poročilu o milenijskih razvojnih ciljih 2007, ki je bilo objavljeno danes in dodaja, da »obenem kažejo tudi na to, koliko je treba še storiti«.

Obveze, h katerim so se na milenijskem vrhu leta 2000 v okviru Združenih narodov zavezale dejansko vse države na svetu, se vrtijo okoli osmih osnovnih ciljev.

Cilji pozivajo k izmerljivemu in časovno omejenemu napredku pri izkoreninjanju skrajne revščine in lakote; zagotavljanju splošne primarne izobrazbe; pospeševanju enakosti spolov in pravic žensk; zmanjšanju smrtnosti otrok; izboljšanju materinskega zdravja; boju proti HIV/AIDS-u, malariji in drugim boleznim; zagotavljanju trajnostne rabe okolja ter razvoju globalnega partnerstva za razvoj.

Poročilo ugotavlja, da je bil opazen napredek dosežen pri cilju prepolovitve skrajne revščine do leta 2015 ter navaja, da se je delež ljudi po svetu, ki živijo z enim dolarjem na dan z 32 odstotkov (1,25 milijarde leta 1990) znižal na 19 odstotkov (980 milijonov leta 2004).

Če se bo ta trend nadaljeval, bo po ocenah poročila »milenijski razvojni cilj za zmanjšanje revščine dosežen za svet kot celoto in za večino regij.«

Poročilo poudarja, da je žarek upanja najti v dejstvu, da je napredek opazen »tudi v tistih regijah, kjer so izzivi največji«.

V podsaharski Afriki na primer se je število skrajno revnih ljudi stabiliziralo, medtem ko se je raven revščine v regiji od leta 2000 znižala za skoraj šest odstotkov.

Številne Afriške države obenem dokazujejo, da je hiter in obsežen napredek pri uresničevanju milenijskih razvojnih ciljev mogoč, kadar močno državno vodstvo, pametne politike in praktične strategije za pospeševanje javnih investicij delujejo skupaj s primerno denarno in tehnično pomočjo mednarodne skupnosti.

Dobre novice prihajajo tudi iz Azije, ki jo hitra gospodarska rast zanesljivo vodi v uresničitev razvojnega cilja zmanjšanja revščine.

Poročilo navaja tudi druge znake napredka:

* Več otrok v državah v razvoju hodi v šolo. Vpis v primarno izobraževanje v državah v razvoju se je z 80 odstotkov leta 1991 povzpelo na 88 odstotkov leta 2005.

* Z vse večjo udeležbo žensk v politiki in vodenju držav se je boj žensk za enake pravice sicer okrepil, vendar je napredek počasen.

* Smrtnost otrok se je povsod po svetu znižala. V veliki meri zaradi učinkovitih in poceni ukrepov za zaščito otrok pred boleznimi kot so na primer ošpice.

* Ključni ukrepi za nadzor malarije so bili močno okrepljeni.

* Epidemija tuberkuloze je na robu pojemanja, čeprav napredek ni dovolj hiter, da bi zagotovil uresničitev cilja prepolovitve pojavov bolezni in smrti do leta 2015.

* Izpusti toplogrednih plinov še naprej naraščajo, kar povzroča globoke podnebne spremembe, ki grozijo človekovi blaginji. Vendar je opaziti napredek pri razvoju tehnologij obnovljivih virov energije.

Vendar obstaja tudi druga plat statistik, ki jih navaja poročilo in te kažejo veliko manj spodbudno sliko.

Poročilo namreč ugotavlja, da je bilo najbolj izrazito znižanje skrajne revščine doseženo v južni, jugovzhodni in vzhodni Aziji, medtem ko se je v zahodni Aziji raven revščine v enakem obdobju več kot podvojila. In kljub izboljšanju razmer v podsaharski Afriki, je razkorak med bogatimi in revnimi v tej regiji še zmeraj največji na svetu.

Ostajajo tudi nekateri drugi resni problemi. Več kot pol milijona žensk na leto umre zaradi preprečljivih in ozdravljivih zapletov pri nosečnosti in porodu; le malo napredka je bilo doseženega pri zmanjšanju deleža otrok z nezadostno težo; število smrti zaradi AIDS-a povsod po svetu se je z 2,2 milijona leta 2001 lani povečalo na 2,9 milijona, medtem ko je več kot 15 milijonov otrok zaradi te bolezni izgubilo enega ali oba starša.

Obenem polovica prebivalcev držav v razvoju še zmeraj nima zagotovljenih osnovnih higienskih razmer. Občutni so tudi že potencialno katastrofalni učinki podnebnih sprememb.

Generalni sekretar med vzroki pomanjkanja napredka navaja dejstvo, da koristi gospodarske rasti niso enakomerno porazdeljene. Obenem so v nekaterih državah prizadevanja za uresničitev milenijskih razvojnih ciljev oslabljena zaradi negotovosti in nestabilnosti, ki jih povzročajo oboroženi konflikti in HIV/AIDS.

Generalni sekretar opozarja tudi na neizpolnjene obljube razvitih držav za zagotovitev »zadostnega financiranja znotraj globalnega partnerstva za razvoj in njegovega okvira za vzajemno odgovornost«.

 »Od leta 2004 se uradna razvojna pomoč ni bistveno povečala in to tudi državam z dobrim vodstvom onemogoča uresničevanje razvojnih ciljev«, še poudarja Generalni sekretar v uvodni besedi poročila. Vodilne razvite države skupine G8 so na srečanju v Gleneaglesu leta 2005 obljubile, da bodo svojo pomoč Afriki do leta 2010 podvojile, vendar se je skupna uradna pomoč med letoma 2005 in 2006 znižala za 5,1 odstotka. Le pet donatorskih držav je doseglo ali preseglo zastavljeni cilj Združenih narodov pomoči nameniti 0,7 odstotka bruto nacionalnega dohodka.

 »Obstaja jasna potreba po resnih, skupnih ukrepih političnih voditeljev«, pravi Generalni sekretar.        

Podsekretar Združenih narodov za ekonomske in socialne zadeve José Antonio Ocampo je poročilo opisal kot najobširnejšo svetovno oceno milenijskih razvojnih ciljev do sedaj. Povedal je, da poročilo temelji na podatkih, ki jih je zbralo več kot 20 organizacij znotraj in zunaj sistema Združenih narodov, vključno s Svetovno banko in Organizacijo za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD).

Za več informacij obiščite spletno stran: www.un.org/millenniumgoals

* *** *