Sporočila za javnost

UNIS/INF/241
20. septembra 2007

Generalni sekretar Združenih narodov je sklical svetovne voditelje na razpravo o podnebnih spremembah

Dunaj, 20. septembra (Urad Združenih narodov za informiranje) -- Generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon bo 24. septembra na sedežu Združenih narodov, kjer se bo srečal z vodji držav in z visokimi uradniki iz več kot 150 držav, skušal pospešiti globalno razpravo o podnebnih spremembah.

Enodnevnega dogodka se bo udeležilo več kot 70 vodij držav in vlad. Tako bo to največje srečanje svetovnih voditeljev o podnebnih spremembah v zgodovini.

Namen dogodka na visoki ravni - ki bo potekal dan pred začetkom vsakoletne splošne razprave v Generalni skupščini Združenih narodov - je zagotoviti politične obveze in okrepitev zagona za Konferenco Združenih narodov o podnebnih spremembah, ki bo potekala na Baliju in kjer bi se naj začela pogajanja o novem sporazumu o podnebnih spremembah. Srečanja na Baliju, ki bo potekalo od 3. do 14. decembra, se bodo udeležile podpisnice Okvirne konvencije Združenih narodov o podnebnih spremembah (UNFCCC).

Ban Ki-moon, ki je temo podnebnih sprememb vzel za eno izmed svojih prednostnih nalog, je povedal, da mora "Bali okrepiti pogajalski dnevni red boja proti podnebnim spremembam, ki bo upošteval vse vidike, vključno s prilagoditvijo, omejevanjem, čistimi tehnologijami, krčenjem gozdov in sprostitvijo sredstev." Dodal je še, da "mora biti konferenca na Baliju politični odgovor na nedavna znanstvena poročila Medvladne skupine o podnebnih spremembah. Vse države morajo storiti, kar je v njihovi moči, da bo sporazum dosežen do leta 2009 in da bo stopil v veljavo do izteka sedanjega obdobja obvez po Kjotskemu protokolu leta 2012."

Odziv in ne nadaljevanje sedanjega načina

V primeru, da nebo nobenega odziva na izpuste toplogrednih plinov, bi se po napovedih Medvladne skupine o podnebnih spremembah (IPCC) temperatura Zemlje lahko zvišala za 4,5 ºC (8,1 ºF) ali več. Učinke podnebnih sprememb po besedah medvladne skupine že čutimo. Arktika se segreva dvakrat toliko kot je globalno povprečje. Učinke segrevanja opažamo tudi v drugih regijah in sektorjih, še posebej so opazni učinki na ekosisteme. Zaradi umika ledenikov so ogrožene zaloge vode. Za prebivalstvo suhih območij, še posebej tistih v Afriki, spreminjanje vremenskih vzorcev pomeni grožnjo poslabšanja dezertifikacije, suš in oskrbe s hrano. Druge regije se bodo predvidoma soočale s poplavami, dvigom morske gladine in ekstremnimi vremenskimi pojavi.

Na nedavni seji Generalne skupščine Združenih narodov je Ban Ki-moon poudaril, da "Sedanjega načina življenja ne moremo več dolgo nadaljevati. Prišel je čas za odločilno ukrepanje na globalni ravni."

Po mnenju medvladne skupine bodo podnebne spremembe sicer prizadele vse, vendar najbolj najrevnejše in najbolj ranljive. Industrializirane države lahko s svojimi večjimi ekonomskimi in tehnološkimi sredstvi največ storijo za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, vendar morajo sodelovati vsi. Tudi države v razvoju si vse bolj prizadevajo za zmanjšanje izpustov in prilagoditev na učinke podnebnih sprememb. Mednarodna skupnost išče sredstva in pristope za podporo tem prizadevanjem. Po mnenju medvladne skupine morajo strategije za prilagoditev upoštevati okoljske, ekonomske in družbene vidike trajnostnega razvoja.

Vlade, civilna družba in poslovni vodje

Dogodek na visoki ravni z naslovom: "Prihodnost v naših rokah: problem vodstva na področju podnebnih sprememb" se bo začel z uvodno sejo, ki ji bodo sledila štiri istočasna plenarna zasedanja, vsako izmed katerih se bo posvetilo eni izmed naslednjih tem: omejevanje, prilagajanje, tehnologija in financiranje. Vsako tematsko plenarno zasedanje bo potekalo pod vodstvom dveh vodij držav. Na govorniški oder bodo stopili svetovni voditelji in drugi vodje delegacij ter tudi številni predstavniki civilne družbe in poslovni vodje.

Generalni sekretar bo nastopil ob začetku dogodka in na koncu podal zaključni povzetek glavnih točk, ki so jih poudarili govorniki. Ob koncu dneva bo na tiskovni konferenci poročal tudi medijem.

* *** *

Za več informacij ali za intervjuje se obrnite na medagencijsko skupino za medije:

Oddelek Združenih narodov za javno informiranje (DPI)

Dan Shepard

Tel.: 212 963 9495

Email: shepard@un.org

 

Martina Donlon

Tel.: 212 963 6816

Email: donlon@un.org

 

Edoardo Bellando

Tel.: 212 963 8275

Email: bellando@un.org

 

Okvirna konvencija Združenih narodov o podnebnih spremembah (UNFCCC)

Carrie Assheuer

Tel.: + 49 172 179 8836

Email: cassheuer@unfccc.int

 

Okoljski program Združenih narodov (UNEP)

Nick Nuttall

Tel.: +41 79 596 5737

Email: nick.nuttall@unep.org

 

Razvojni program Združenih narodov (UNDP)

Ben Craft

Tel.: +1 914 220 2090

Email: benjamin.craft@undp.org

 

Medvladna skupina o podnebnih spremembah (IPCC)

Carola Saibante

Tel.: +41 79 666 7134

Email: csaibante@wmo.int

 

Svetovna meteorološka organizacija (WMO)

Carine van Maele

Tel.: +41 79 406 4730

Email: CVanMaele@wmo.int

 

Svetovna banka

Kristyn Schrader

Tel.: 202 468 6826

Email: kschrader@worldbank.org

 

Svetovni sklad za okolje (GEF)

Maureen Lorenzetti

Tel.: 202 352 3572

Email: mlorenzetti@thegef.org

 

Predstavniki medijev brez akreditacije Združenih narodov, ki bi se želeli udeležiti srečanja, se obrnite na Enoto za medijske akreditacije in zveze pri Oddelku Združenih narodov za javno informiranje, tel.: 212-963-2318, faks: 212-963-4642, spletna stran: www.un.org/media/accreditation.

Seje bodo neposredno prenašane na spletni strani: www.un.org/webcast.

Za več informacij o dogodku obiščite: www.un.org/climatechange/2007highlevel.

Za več informacij o delovanju Združenih narodov na področju podnebnih sprememb obiščite: www.un.org/climatechange.

Za več informacij o podnebnih spremembah obiščite spletno stran dunajskega Urada Združenih narodov za informiranje: www.unis.unvienna.org.