Tlačové správy

UNIS/INF/241
20. September 2007


Generálny tajomník zvoláva svetových lídrov s cieľom podnietiť rokovania ohľadom klimatických zmien plánovaných na ostrove Bali

Viedeň, 20. September (Informačná služba OSN) - Generálny tajomník Organizácie Spojených národov Pan Ki-mun sa počas stretnutia s hlavami štátov a ďalšími najvyššími predstaviteľmi viac než 150 členských krajín OSN, ktoré je naplánované na 24. septembra v Centrále OSN, pokúsi posunúť ďalej globálnu agendu ohľadom klimatických zmien.

Jednodňové podujatie navštívi viac než 70 hláv štátov a vlád, čím sa stane najväčším stretnutím svetových lídrov ohľadom klimatických zmien vôbec.

Cieľom tohto stretnutie na vysokej úrovni, ktoré sa koná deň pred zahájením všeobecnej rozpravy Valného zhromaždenia OSN, je zabezpečiť politické záväzky a vytvoriť podnety pre Konferenciu OSN o klimatických zmenách, konajúcu sa na ostrove Bali, kde by sa mali začať rokovania ohľadom novej medzinárodnej zmluvy o klíme. Na stretnutí na Bali, naplánovanom na obdobie od 3. do 14. decembra, sa zídu zmluvné strany Rámcovej konvencie OSN o klimatických zmenách (UNFCCC).

"Stretnutie na Bali musí posunúť ďalej prerokúvanú agendu boja proti klimatickým zmenám na všetkých frontoch, vrátane prispôsobovania sa, migrácie, čistých technológií, odlesňovania a mobilizácie zdrojov," povedal Pan Ki-mun, ktorý zaradil klimatické zmeny medzi svoje priority. "Stretnutie na Bali sa musí stať politickou odpoveďou na nedávne vedecké správy, vydané Medzivládnym panelom pre klimatické zmeny. Všetky krajiny musia robiť, čo dokážu, aby dosiahli dohodu do konca rolu 2009, a aby táto dohoda vstúpila v platnosť v momente, keď v roku 2012 vyprší platnosť záväzného obdobia Kjótskeho protokolu."

Akcia, nie bežný program

Podľa odhadov Medzivládneho panelu pre klimatické zmeny (IPCC), ak nebudú prijaté opatrenia ohľadom skleníkových plynov, zemská teplota by mohla vzrásť o 4,5°C (8,1°F), ak nie viac. Dôsledky klimatických zmien je pritom možné vidieť už teraz. Arktída sa ohrieva dvojnásobne rýchlejšie než je globálny priemer a zdokumentované sú aj nepriaznivé dopady na ľudskú činnosť. Dôsledky otepľovania boli zaznamenané aj v iných oblastiach a sektoroch, predovšetkým v ekosystémoch. Miznutie ľadovcov ohrozuje dodávky pitnej vody. Pre populácie žijúce v suchých oblastiach, predovšetkým v Afrike, meniace sa modely dodávok vody vedú k prehĺbeniu negatív dezertifikácie, obdobia sucha a potravinovej bezpečnosti. V ostatných regiónoch sa pritom očakáva, že budú sužované povodňami, nárastom morskej hladiny a extrémnymi poveternostnými výkyvmi.

"Nemôžme dlho takto pokračovať," povedal Pan Ki-mun počas nedávneho zasadania Valného zhromaždenia OSN. "Nemôžme ďalej pokračovať v našom bežnom programe. Nastal čas pre rozhodnú akciu na globálnej úrovni."

Podľa IPCC sa dôsledky klimatických zmien najviac prejavia na najchudobnejších, pričom sa však dotknú každého. Vyspelé krajiny s ich hospodárskymi a technologickými možnosťami môžu urobiť najviac pri redukovaní emisií skleníkových plynov, každý však musí zohrať svoju rolu. Čo raz vo väčšej miere aj rozvíjajúce sa krajiny podnikajú kroky na zníženie emisií a prispôsobenie sa dôsledkom klimatických zmien. Medzinárodné spoločenstvo identifikuje zdroje, prostriedky a spôsoby podpory toho úsilia. Podľa IPCC by stratégie prispôsobovania sa mali brať do úvahy environmentálne, hospodárske a sociálne záležitosti udržateľného rozvoja.

Vlády, občianska spoločnosť a podnikateľský lídri

Podujatie na vysokej úrovni, nazvané "Budúcnosť v našich rukách: odpovede na výzvy líderstva v súvislosti s klimatickými zmenami," sa bude skladať z otvárajúceho zasadnutia, po ktorom budú súčasne nasledovať štyri plenárne zasadnutia, pričom každé z nich sa bude zameriavať na jednu zo štyroch tém: migrácia, prispôsobovanie sa, technológia a financovanie. Každému tematickému plenárnemu zasadnutiu budú predsedať dvaja najvyšší predstavitelia štátov. Na podujatí vystúpia svetoví lídri a ďalší vedúci delegácií, rovnako ako určitý počet lídrov pochádzajúcich z prostredia občianskej spoločnosti a podnikania.

Generálny tajomník vystúpi v otváracom ceremoniály podujatia a na záver urobí zhrnutie hlavných bodov zvýraznených jednotlivými rečníkmi. Zároveň predstúpi aj pred média počas tlačového brífingu, ktorý sa uskutoční na konci dňa.

* *** *

Pre ďalšie informácie alebo rozhovory, prosím kontaktujte medziagentúrny mediálny tím:

 

Oddelenie Organizácie Spojených národov pre verejné informácie (DPI)

Dan Shepard

Tel.: 212 963 9495

Email: shepard@un.org

 

Martina Donlon

Tel.: 212 963 6816

Email: donlon@un.org

 

Edoardo Bellando

Tel.: 212 963 8275

Email: bellando@un.org

 

Rámcová konvencia OSN o klimatických zmenách (UNFCCC)

Carrie Assheuer

Tel.: + 49 172 179 8836

Email: cassheuer@unfccc.int

 

Environmentálny program OSN (UNEP)

Nick Nuttall

Tel.: +41 79 596 5737

Email: nick.nuttall@unep.org

 

Rozvojový program OSN (UNDP)

Ben Craft

Tel.: +1 914 220 2090

Email: benjamin.craft@undp.org

 

Medzivládny panel pre klimatické zmeny (IPCC)

Carola Saibante

Tel.: +41 79 666 7134

Email: csaibante@wmo.int

 

Svetová meteorolická organizácia (WMO)

Carine van Maele

Tel.: +41 79 406 4730

Email: CVanMaele@wmo.int

 

Svetová banka

Kristyn Schrader

Tel.: 202 468 6826

Email: kschrader@worldbank.org

 

Globálne environmentálne zariadenie (GEF)

Maureen Lorenzetti

Tel.: 202 352 3572

Email: mlorenzetti@thegef.org

 

Zástupcovia médií, ktorí nie sú akreditovaní pri OSN a chcú sa zúčastniť stretnutia by mali kontaktovať Odbor pre mediálne akreditácie, Oddelenie OSN pre verejné informácie, Tel. 212-963-2318, Fax: 212-963-4642, alebo internetovú stránku www.un.org/media/accreditation.

Zasadnutia budú visielalané v priamom prenose on-line na adrese www.un.org/webcast.

Pre viac informácií ohľadom podujatia, prosím navštívte: www.un.org/climatechange/2007highlevel

Pre ďalšie informácie ohľadom opatrední OSN pre klimatické zmeny, prosím navštívte www.un.org/climatechange

Pre ďalšie informácie ohľadom klimatických zmien prosím navštívte internetovú stránku Informačnej služby OSN na adrese www.unis.unvienna.org

 

* *** *