Sporočila za javnost

UNIS/INF/242
27. septembra 2007

 

Osnovna dejstva o staranju

 

 • Svetovno prebivalstvo se pospešeno stara. Srednja starost se bo po napovedih s sedanjih 28 let do leta 2050 zvišala na 38 let.
 • Trenutno je 10 odstotkov svetovnega prebivalstva starih 60 let ali več. Po ocenah bo v tej starostni skupini do leta 2050 več kot eden izmed petih ljudi (22 odstotkov).
 • Leta 2005 je bilo 672 milijonov starejših ljudi. Do leta 2050 se bo to število skoraj potrojilo in bo znašalo približno dve milijardi.
 • Celotno svetovno prebivalstvo se povečuje s hitrostjo 1,2 odstotka letno, medtem ko se število starejših ljudi vsako leto poveča za dva odstotka in bo v obdobju od 2010 do 2015 naraščalo s hitrostjo 3,1 odstotka letno.
 • Najhitreje se povečuje število ljudi v starostni skupini nad 80 let, in sicer s stopnjo 4,2 odstotka letno.
 • Starejših žensk je še vedno več kot starejših moških. Leta 2005 je bilo v starostni skupini nad 60 let 67 milijonov več žensk kot moških. Razlika se s starostjo še povečuje.
 • Regionalne razlike pri staranju - v Aziji, Latinski Ameriki, Severni Ameriki in Oceaniji - bodo do leta 2050 v veliki meri izginile. Delež ljudi nad 60 let bo znašal od 23,6 odstotka v Aziji do 27 odstotkov v Severni Ameriki.
 • V Afriki bo do leta 2050 10 odstotkov prebivalstva starih nad 60 let; v Evropi bo ta delež 34,5 odstotka.
 • Trenutno je eden izmed 20 Afričanov (5,2 odstotka) star 60 let ali več, medtem ko je v tej starostni skupini eden izmed petih Evropejcev.
 • Število starejših ljudi na 100 odraslih v delovno aktivnih letih bi se v 50 letih v nekaterih državah v razvoju lahko podvojilo, medtem ko se je v razvitih državah podvojilo v 150 do 200 letih.
 • Med letoma 2000 in 2005 se je pričakovana življenjska doba ob rojstvu gibala med 49,1 leta v Afriki in 77,6 leta v Severni Ameriki.
 • Vendar bi se naj razlika zmanjšala: po napovedih naj bi se do 2045-2050 življenjska doba v Afriki zvišala na 65,4 leta, v Severni Ameriki pa na 82,7 leta.
 • Leta 2005 je bil v Evropi delež delovno aktivnih moških v starostni skupini od 55 do 64 let 53 odstotkov. Svetovno povprečje je bilo 74 odstotkov. Delež delovno aktivnih se v starostni skupini 64 let ali več zelo zmanjša.
 • Regionalne razlike so velike. Med Evropejci, starejšimi od 65 let je delovno aktivnih približno 8 odstotkov; v Afriki je ta delež 57 odstotkov; v Aziji 37 odstotkov in v Latinski Ameriki 38 odstotkov.
 • Tudi pri deležu delovno aktivnih žensk v različnih delih sveta so velike razlike, ki se gibljejo med 4 odstotki v Evropi in 26 odstotki v Afriki.

Vir: Poročilo Generalnega sekretarja Združenih narodov - Pomembne spremembe na področju staranja od drugega svetovnega srečanja o staranju, E/CN.5/2007/7, 21. november 2006.