Sajtóközlemények

UNIS/INF/242
27. szeptember 2007

Adatlap az idősödésről

 • A társadalom világszerte gyorsuló ütemben öregszik. Az előrejelzések szerint 2050-re a közép-korosztályhoz tartozó emberek életkorát a 28. év helyett a 38. évtől számítják majd.
 • Jelenleg a világ lakosságának mintegy 10 százaléka jár 60 évnél, vagy a fölött, 2050-re pedig a becslések alapján minden ötödik ember (22 százalék) ebbe a korosztályba tartozik majd.
 • 2005-ben 672 millió idős ember élt a Földön. 2050-re ez a szám csaknem megháromszorozódik, és megközelíti a 2 milliárdot.
 • A világ összlakossága évente 1,2 százalékkal gyarapszik, míg az idős réteg jelenleg 2 százalékkal, és 2010-2015 között évente 3,1 százalékkal fog növekedni.
 • A leggyorsabban, évente 4,2 százalékkal, a 80 éves, vagy annál idősebb korosztály létszáma emelkedik.
 • Az idős nők létszámban felülmúlják az idős férfiakat. 2005-ben 67 millióval több 60 évnél idősebb nő volt mint férfi, és az idő múlásával ez a különbség tovább nő.
 • Regionális lebontásban, Ázsiában, Latin-Amerikában, Észak-Amerikában és Óceániában 2050-re többségében eltűnnek az idősek társadalmon belül vett arányai közt mutatkozó különbségek. A 60 évnél idősebb emberek aránya Ázsiában 23,6 százalék, míg Észak-Amerikában 27 százalék lesz.
 • Afrikában 2050-re a társadalom 10 százaléka lesz 60 év feletti korú, Európában ugyanez a mutató 34,5 százalékon áll majd.
 • Jelenleg 20 afrikaiból csak 1 (5,2 százalék) idősebb 60 évnél, míg Európában ez az arány 1 az 5-höz.
 • Az időskorú eltartottsági ráta (az idős emberek aránya 100 munkaképes korú felnőttön belül) egyes fejlődő országokban 50 éven belül a duplájára nőhet, míg a fejlett országokban ugyanez a folyamat 150-200 évbe is telhet.
 • A 2000 és 2005 közötti időszakot tekintve a születéskor várható élettartam az Afrikában mért 49,1 éves kortól az Észak-amerikai 77,6 éves korig terjedt.
 • Azonban a várakozások szerint ez a különbség jelentősen csökkenhet: a 2045-2050-re vonatkozó előrejelzések a várható élettartam emelkedését prognosztizálják, amely Afrikában akár 65,4 év, Észak-Amerikában pedig 82,7 év is lehet.
 • 2005-ben az 55-64 éves férfiak munkaerőpiaci részvétele átlagban 53 százalékos volt Európában, míg a globális átlag 74 százalékon állt. A 65 éves, vagy annál idősebb korosztály részvétele a munkaerőpiacon azonban drámai mértékben visszaesett.
 • Jelentősek a regionális különbségek. A 65 év feletti európai férfiak mintegy 8 százaléka aktív, ezzel szemben ez az arány Afrikában 57, Ázsiában 37, Latin-Amerikában pedig 38 százalékos.
 • A hasonló korú nők munkaerőpiaci részvételi aránya szintén széles regionális skálán, az európai 4 százalékos és az afrikai 26 százalékos mutató között mozog.

 

Forrás:  ENSZ-főtitkári jelentés "Major developments in the area of ageing since the Second World Assembly on Ageing", E/CN.5/2007/7, 2006 november 21.