Sporočila za javnost

UNIS/SGSM/012
25 maj 2007

 

GENERALNI SEKRETAR

SPOROČILO OB MEDNARODNEM DNEVU MIROVNIH SIL ZDRUŽENIH NARODOV
29. maj 2007

Dunaj, 25. maj (Urad Združenih narodov za informiranje) - Danes se člani družine ZN povsod po svetu združimo v počastitev spomina na sodelavce, ki so v lanskem letu dali svoje življenje v imenu miru. V letu 2006 je že četrto leto zapored življenje izgubilo več kot 100 mirovnikov. Ob tem se zavedamo, kolikšna tveganja nase prevzemajo naši sodelavci na mirovnih operacijah v imenu mednarodne skupnosti za zagotovitev miru, varnosti in upanja na stotine milijonom ljudi.

V žalovanju za tistimi, ki smo jih izgubili, izražamo spoštovanje profesionalizmu, vdanosti in pogumu tistih, ki nadaljujejo ponosno dediščino naših padlih tovarišev v 18 mirovnih operacijah na štirih kontinentih.

V lanskem letu so ZN prvikrat napotili več kot 100.000 mirovnikov. Uniformirano osebje za mirovne operacije trenutno prispeva 115 držav. Obe številki sta najvišji doslej in izražata zaupanje in pričakovanja mirovništva ZN, kakršnih ni bilo še nikoli.

Vendar niti te številke ne dajejo polnega priznanja neštetim prispevkom, ki jih dajejo posamezni vojaki, policisti, volilni strokovnjaki, zaščitniki otrok in drugi, ki sestavljajo naše misije. Ne samo, da opravljajo ključne varnostne dejavnosti, kot so vzdrževanje reda in odstranjevanje min, ampak tudi obnavljajo šole in mostove v okviru ukrepov, ki sicer počasi, vendar nedvomno dvigujejo življenjske standarde

Navadni ljudje, ki jim ti neopaženi dosežki koristijo, so pogosto med najbolj ranljivimi na svetu. Mirovniki poskrbijo, da se begunci in razseljeni lahko vrnejo domov; da se nekdanji borci razorožijo in ponovno vključijo v družbo; da se otroke odstrani iz bojišč in pošlje v šolo; da lahko ljudje uživajo svojo pravico do sodelovanja na demokratičnih volitvah; da so posameznikove človekove pravice zaščitene in ne kršene s strani policije ali pravnih sistemov; ter da so s polj in gozdov odstranjene mine, tako da so lahko uporabljena za preživljanje in ne ubijanje.

Na te dosežke smo lahko vsi ponosni. Vendar ne smemo počivati na lovorikah. Najti moramo načine za zagotovitev sposobnosti, s katerimi se bomo lahko lotili izzivov, ki so pred nami. Zato sem pripravil jasne predloge za prestrukturiranje in okrepitev naših zmožnosti

Kar se mene tiče, bom tako pogosto, kot je to mogoče, še naprej obiskoval države, ki so jih opustošili konflikti in kjer ponosno služijo naše modre čelade. Varnostni svet naprošam, da mirovnikom zmeraj zagotovi mandat in orodje, ki ga potrebujejo za opravljanje svojega dela. Države, ki prispevajo svoje sile pa naprošam, da svojo podporo obdržijo tudi v prihodnje.

Na ta mednarodni dan mirovnih sil Združenih narodov se poklanjam vsem moškim in ženskam, ki služijo v naših operacijah. Vaše delo je vsak dan v letu vir ponosa Združenih narodov.

* *** *