Tlačové správy

UNIS/SGSM/012
25 mája 2007

GENERÁLNY TAJOMNÍK

SPRÁVA PRI PRÍLEŽITOSTI MEDZINÁRODNÉHO DŇA JEDNOTIEK ORGANIZÁCIE SPOJENÝCH NÁRODOV UDRŽIAVAJÚCICH MIER
29. máj 2007

Viedeň/ New York, 25. mája (Informačná služba OSN) -- Členovia rodiny OSN sa dnes po celom svete spájajú, aby si pripomenuli pamiatku našich kolegov, ktorí minulý rok položili životy v službách mieru. V roku 2006, už štvrtý rok za sebou, prišlo o život viac než 100 mužov a žien, ktorých poslaním je udržiavať mier. Toto nám doma ukazuje riziko, ktoré naši kolegovia podstupujú v operáciách na udržanie mieru, aby v mene medzinárodnej komunity poskytovali mier, bezpečnosť a nádej pre stovky miliónov ľudí.

Kým smútime za tými, ktorých sme stratili, zároveň skladáme poklonu profesionalizmu, odhodlaniu a odvahe tých, ktorí pokračujú v odkaze našich padlých kamarátov v 18 operáciách na štyroch kontinentoch.

Minulý rok rozmiestnila OSN po prvý krát viac než 100 000 jednotiek na udržanie mieru. Stopätnásť krajín v súčasnosti prispieva uniformovaným personálom do operácií OSN na udržanie mieru. Obidva tieto ukazovatele sú historicky najvyššie. Potvrdzujú nebývalú dôveru-a očakávanie-od operácií OSN.

Ani tieto čísla sa však nevyrovnajú nevyčísliteľnému príspevku jednotlivých vojakov, policajtov, odborníkov na voľby, ochrancov detí a iných, ktorí personálne napĺňajú naše misie. Nielenže vykonávajú hlavné bezpečnostné funkcie ako udržiavanie verejného poriadku a odstraňovanie mín, ale znovu budujú školy a mosty v úsilí pomaly, ale isto pozdvihnúť životné podmienky.

Bežní ľudia, ktorí prosperujú z tohto neviditeľného úsilia často patria medzi najzraniteľnejších na svete. Jednotky udržiavajúce mier vytvárajú podmienky pre návrat utečencov a premiestnených ľudí do ich domovov, pre odzbrojenie bojovníkov a ich integráciu do spoločnosti, pre odstránenie detí z bojových polí a ich návrat do škôl, pre výkon volebného práva ľudí v demokratických voľbách, pre ochranu ľudských práv jednotlivca neporušených policajnou silou a súdnym systémom, a pre odmínovanie lesov a polí, aby znovu mohli byť využívané na udržanie života, nie jeho ukončenie.

Všetci by sme mali byť hrdí na tieto úspechy. Nemôžme však zaspať na vavrínoch. Musíme nájsť spôsob ako zabezpečiť, aby sme boli vybavení na výzvy, ktoré pred nami. Preto som navrhol veľký reformný balík s cieľom reštrukturalizovať a posilniť naše kapacity.

Čo sa týka mňa, aj naďalej budem pokračovať, ako často sa len bude dať, v návštevách krajín spustošených konfliktmi, v ktorých hrdo slúžia naše modré prilby. Vždy žiadam Bezpečnostnú radu, aby udelila jednotkám udržiavajúcim mier mandát a nástroje, ktoré potrebujú na vykonávanie svojej práce. Žiadam krajiny, ktoré prispievajú jednotkami, aby pokračovali v ich podporu.

Pri príležitosti tohto Medzinárodného dňa jednotiek OSN udržiavajúcich mier, skladám poklonu všetkým mužom a ženám, ktorí slúžia v našich operáciách. Vaša práca je každý deň v roku zdrojom hrdosti Organizácie spojených národov.

*****