Sporočila za javnost

UNIS/SGSM/013
22 junij 2007

GENERALNI SEKRETAR

Z zadostnimi sredstvi in političnim vodstvom lahko zlorabo drog preprečimo, zdravimo in nadziramo

DUNAJ/NEW YORK, 22. junij (Urad Združenih narodov za informiranje) -- Sporočilo Generalnega sekretarja Združenih narodov Ban Ki-moona ob mednarodnem dnevu boja proti zlorabi in nezakonitemu prometu z drogami, ki ga obeležujemo 26. junija:

Zloraba drog je problem, ki ga lahko preprečimo, zdravimo in nadziramo. Okrepiti moramo ukrepe za zmanjšanje ponudbe - s pomočjo pridelovalcem nezakonitih pridelkov pri iskanju zadovoljivih in zakonitih alternativ ter z zagotovitvijo, da organi za uveljavljanje zakonov nadaljujejo z uspešnim zaseganjem drog - vendar je največji izziv svetovnega nadzora nad drogami to, kako zmanjšati povpraševanje. Z manjšim povpraševanjem bi se namreč zmanjšala tudi ponudba, kar bi pomenilo manj spodbud za nezakonit promet z drogami.

Boj proti zlorabi drog je problem, ki ga moramo reševati skupaj. Zahteva namreč politično vodstvo in zadostna sredstva - še posebej za boljše in številčnejše prostore za zdravljenje. Zahteva sodelovanje staršev in učiteljev kot tudi zdravstvenih in socialnih delavcev. Svojo vlogo morajo igrati tudi mediji in kazenskopravni sistem.

Vsi družbeni delavci moramo združiti sile in posvetiti posebno pozornost tistim, ki so ranljivi: bodisi zato, ker droge že jemljejo, bodisi so ranljivi za jemanje drog zaradi osebnih ali družinskih razmer. Naše poslanstvo je, da jim omogočimo prevzeti nadzor nad svojim življenjem, namesto da se prepustijo drogam. To pomeni, da mladim ljudem damo prave smernice, zaposlitvene možnosti in možnost sodelovanja pri dejavnostih, ki pomagajo organizirati življenje ter mu dajejo pomen in vrednost. Pomeni nudenje podpore starševski ljubezni in vodstvu. Pomeni pomoč marginaliziranim skupinam pri zagotovitvi vsega, kar potrebujejo pri soočenju z vedenjskimi, psihološkimi ali zdravstvenimi problemi. Pomeni zagotovitev razlogov za upanje.

Za tiste, ki se borijo z odvisnostjo, je učinkovito zdravljenje ključno. Zloraba drog je bolezen, ki mora biti obravnavana na podlagi dokazov in ne ideologije. Države članice pozivam, naj več pozornosti posvetijo zgodnjemu odkrivanju; naj si bolj prizadevajo za preprečevanje širjenja bolezni preko jemanja drog - še posebej HIV-a in hepatitisa; naj zdravijo vse vrste odvisnosti ter zdravljenje odvisnosti od drog vključijo v osnovno javno zdravstvo in socialno delo.

Zloraba drog posameznikom in njihovim bližnjim prinese bolečino in trpljenje. Droge razjedajo strukturo človeškega bitja, družine in družbe. To je tema, ki jo moramo vsi jemati osebno. Na ta mednarodni dan boja proti zlorabi in nezakonitemu prometu z drogami poskrbimo, da v naših življenjih in naših skupnostih ne bo prostora za droge.

* *** *