Sporočila za javnost

UNIS/SGSM/014
6. julija 2007

GENERALNI SEKRETAR POZDRAVLJA HITRO STOPITEV V VELJAVO KONVENCIJE O JEDRSKEM TERORIZMU

POZIV VSEM DRŽAVAM, DA KONVENCIJO BREZ ODLAŠANJA RATIFICIRAJO

Dunaj/New York, 6. julija (Urad Združenih narodov za informiranje) -- Izjava predstavnika Generalnega sekretarja Združenih narodov Ban Ki-moona:

Generalni sekretar pozdravlja ratifikacijo ali pristop dvaindvajsete države k mednarodni konvenciji za preprečevanje jedrskega terorizma. Konvencija bo v veljavo stopila 30 dni po predložitvi dvaindvajsete listine - 7. julija 2007 - skoraj dve leti zatem, ko so je države članice sprejele. Generalni sekretar čestita državam, ki so konvencijo že ratificirale ali k njej pristopile in tako omogočile njeno hitro stopitev v veljavo.

Jedrski terorizem je ena izmed najnevarnejših groženj našega časa. En sam jedrski napad bi lahko zahteval množične žrtve ter povzročil brezmejno trpljenje in trajne nezaželene spremembe v svetu. Ta možnost bi nas vse morala prisiliti v prizadevanje za preprečitev takšne katastrofe.

Konvencija o jedrskem terorizmu bo pomagala pri preprečevanju dostopa terorističnih skupin do najbolj smrtonosnega orožja, kar ga pozna človek. Okrepila bo mednarodni pravni okvir boja proti terorizmu, ki ga skupaj s to konvencijo sestavlja 13 splošnih instrumentov. Konvencija bo med drugim tudi spodbujala meddržavno sodelovanje, ki je pri preprečevanju terorizma ključno.

Preprečevanje terorizma in pristop k mednarodnim konvencijam in protokolom proti terorizmu sta osnovna elementa globalne strategije Združenih narodov za boj proti terorizmu, ki jo je Generalna skupščina sprejela lanskega septembra. Vse države so pozvane, da brez odlašanja konvencijo ratificirajo ali k njej pristopijo. Države bodo imele priložnost predložiti listine o ratifikaciji ali pristopu h konvenciji med letnim dogodkom za mednarodne sporazume, ki se bo odvijal ob začetku 62. zasedanja Generalne skupščine in kjer bo konvenciji o jedrskem terorizmu in drugim instrumentom boja proti terorizmu namenjena posebna pozornost.

* *** *