Sporočila za javnost

UNIS/SGSM/021
27. septembra 2007

 

 

GENERALNI SEKRETAR

SPOROČILO OB MEDNARODNEM DNEVU STAREJŠIH

1. oktober 2007

Dunaj, 27. septembra (Urad Združenih narodov za informiranje) - Tema letošnjega mednarodnega dneva starejših so izzivi in priložnosti staranja.

Staranje prebivalstva prinaša velike ekonomske in socialne izzive tako za razvite države kot tudi za države v razvoju. Statistični podatki pravijo, da približno 80 odstotkov svetovnega prebivalstva na stara leta nima dostopa do socialne zaščite. Iskanje načinov za zagotovitev ekonomske podpore naraščajočemu številu starejših s pomočjo vzdržljivih pokojninskih programov in novih ukrepov socialne zaščite je težka naloga, še posebej v državah v razvoju.

In vendar imamo na drugi strani enačbe enega največjih dosežkov našega časa - znatno daljše pričakovane življenjske dobe v skoraj vseh delih sveta, zahvaljujoč izboljšanim zdravstvenim standardom. Starejši imajo zdaj veliko več možnosti, da prispevajo k družbi tudi po doseženi upokojitveni starosti. Naši pogledi na starost se ves čas spreminjajo. Kjer so na starejše včasih gledali kot na družbeno breme, jih zdaj vidijo kot vir, ki ga lahko in bi ga tudi morali izkoristiti.

Vloga starejših pri gospodarskem in družbenem razvoju ter spodbujanje demokracije in pravic starejših prek njihovega sodelovanja v vseh vidikih družbe so teme, ki so poudarjene v Madridskem mednarodnem akcijskem načrtu o staranju. Letos obeležujemo peto obletnico sprejetja Madridskega načrta in začetek njegovega prvega pregleda in ocene, ki bosta temeljila na širokem pristopu, v katerega bodo vključeni tudi starejši.

Ta mednarodni dan starejših je priložnost za spodbuditev razprave o napredku pri uresničevanju Madridskega načrta v skladu z milenijskimi razvojnimi cilji in širšim dnevnim redom Združenih narodov za razvoj. Vse vas pozivam - države članice, nevladne organizacije, sistem Združenih narodov, starejše in njihove organizacije -, da izkoristite to priložnost, danes in v prihodnjih mesecih. Z uravnovešenim pristopom k izzivom kot tudi priložnostim staranja bomo lahko skupaj uresničili našo skupno vizijo družbe za vse starosti.

* *** *