Sajtóközlemények

UNIS/SGSM/021
27. szeptember 2007

 

 

Az ENSZ-főtitkár üzenete az idősek világnapján

2007. október 1.

 

Bécs, szeptember 26. (ENSZ Információs Szolgálat) - Az idei idősek világnapja az öregedés kihívásaira, és az abban rejlő lehetőségekre hívja fel figyelmünket.

            A társadalom elöregedése gazdasági és társadalmi kihívásokat hordoz magában a fejlett és a fejlődő államok számára egyaránt. A kijózanító statisztikai adatok szerint a szociális védelemben való részesülés a világ népességének mintegy 80 százaléka esetében nem biztosított idős korára. Különösen a fejlődő országoknak jelent ijesztően nagy feladatot a szélesedő időskorú társadalomnak a fenntartható nyugdíjprogramokon és új szociális biztonsági intézkedéseken keresztüli gazdasági támogatása.

            Az egyenlet másik oldalán azonban ott van korunk egyik legnagyobb vívmánya - az egészségügyi ellátás javulásának köszönhetően világszerte számottevően megnövekedett a várható élettartam. Az idős embereknek ma sokkal több lehetőségük nyílik arra, hogy nyugdíjazásuk után is részt vegyenek a társadalmi munkában. Az öregségről alkotott véleményünk folyamatosan változik. Ahol korábban úgy ítélték meg, hogy az idős emberek terhet jelentenek a társadalom számára, ma már belátják, hogy ennek a társadalmi rétegnek az erejére továbbra is lehet építeni.

            Az idős emberek gazdasági és társadalmi fejlődésben való szerepe a "Madridi Nemzetközi Öregedési Akcióterv" (Madrid International Plan of Action on Ageing) egyik fő témája, mint ahogy a teljeskörű társadalmi részvételükön keresztül elérni kívánt demokrácia, és idősjogi fejlődés is. Idén lesz a Madridi Terv (Madrid Plan) elfogadásának ötödik évfordulója, amely során a dokumentum első alkalommal kerül áttekintésre és értékelésre.  Alapvető fontosságú, hogy ez az áttekintés egy teljes körű és részvételi szemléleten alapul, magukat az idős embereket állítva a folyamat középpontjába.

 Az idei idősek világnapja lehetőséget ad arra, hogy párbeszédre sarkalljuk a Madridi Terv végrehajtásában érdekelt feleket, párhuzamosan a Millenniumi fejlesztési terv céljaival, és az ENSZ szélesebb fejlesztési napirendjével. Mindannyiukat - tagállamokat, civil szervezeteket, az ENSZ szervezetét, az idős embereket és saját szervezeteiket is - arra ösztönzöm, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, ma, és az elkövetkezendő hónapokban is. Együtt, az öregedés kihívásait és lehetőségeit egyszerre magában foglaló szemlélettel képesek leszünk megvalósítani közös álmunkat egy minden korosztályt befogadó társadalomról.

* *** *