Sporočila za javnost

UNIS/SGSM/024
22. oktober 2007

 

GENERALNI SEKRETAR

SPOROČILO OB DNEVU ZDRUŽENIH NARODOV

24. oktober 2007

Dunaj, 22. oktober (Urad Združenih narodov za informiranje) - Svet se spreminja v korist Združenih narodov - vse več ljudi in vlad razume, da je multilateralizem v našem medsebojno odvisnem svetu edina možna pot. Globalni problemi zahtevajo globalne rešitve. Od naše organizacije se zahteva vse več na področju miru in varnosti, razvoja in človekovih pravic.

Trdno sem odločen zagotoviti, da bomo dosegli napredek pri perečih problemih našega časa. V sodelovanju z državami članicami in civilno družbo bomo korak za korakom izboljšali že doseženo. To pomeni okrepitev zmožnosti Združenih narodov, da igrajo svojo vlogo v polnem obsegu na področju preprečevanja konfliktov ter vzpostavljanja, ohranjanja in izgradnji miru. Pomeni tudi okrepitev naših prizadevanj za razorožitev in neširjenje orožja.

Obenem moramo podvojiti naša prizadevanja za uresničitev milenijskih razvojnih ciljev, še posebej v Afriki. Prizadeval si bom za spodbuditev politične volje in izpolnjevanje obljub voditeljev o pomoči, trgovini in odpisu dolgov.

Še naprej bom počel vse, kar je v moji moči za spodbuditev globalnega in odločnega delovanja na področju podnebnih sprememb. Kot smo videli prejšnji mesec na srečanju na visoki ravni ob robu zasedanja Generalne skupščine, so Združeni narodi najprimernejši forum za grajenje soglasja o tem perečem problemu. Številna udeležba svetovnih voditeljev je pokazala jasno sporočilo za decembrska pogajanja na Baliju, ki bodo potekala pod okriljem Okvirne konvencije Združenih narodov o podnebnih spremembah: tako ne moremo nadaljevati, za zagotovitev uspeha moramo k ukrepom spodbuditi industrializirane države kot tudi države v razvoju. Varovanje podnebja za sedanjo in prihodnje generacije je v skupnem interesu vseh.

Če sta varnost in razvoj dva stebra delovanja Združenih narodov, so tretji steber človekove pravice. V sodelovanju z državami članicami in civilno družbo si bom prizadeval, da se bo koncept odgovornosti za zaščito iz besed spremenil v dejanja in zagotovil pravočasen odziv v primerih genocida, etničnega čiščenja ali zločinov proti človečnosti.

Spremeniti moramo tudi Združene narode same. Prilagoditi se moramo novim potrebam in zagotoviti najvišje standarde morale, poštenosti in odgovornosti ter s tem pokazati, da odgovarjamo vsem državam članicam in ljudem povsod po svetu.

V prihodnosti nam bodo sodili po naših sedanjih dejanjih - po uspehih. Na ta dan Združenih narodov pozivam vse, da se jim posvetimo z novim zagonom.

* *** *