Sporočila za javnost

UNIS/SGSM/032
6. december 2007

 

GENERALNI SEKRETAR

SPOROČILO OB DNEVU ČLOVEKOVIH PRAVIC

10. december 2007

DUNAJ, 6 december (Urad Združenih narodov za informiranje) - Na letošnji dan človekovih pravic se začne celoletna počastitev 60. obletnice splošne deklaracije o človekovih pravicah. Celotna družina Združenih narodov bo sodelovala v promocijski kampanji na temo idealov in načel pravičnosti in enakopravnosti za vse, ki so zapisani v deklaraciji.

Kampanja nas opominja na to, da je bila v obdobju, ko si svet še ni opomogel od grozot druge svetovne vojne ta deklaracija prva globalna izjava tega, kar sedaj jemljemo kot nekaj samoumevnega - prirojeno dostojanstvo in enakost vseh ljudi.

Posebna vizija in odločnost piscev deklaracije sta ustvarila dokument, v katerem so bile prvič zapisane človekove pravice vseh ljudi z vidika vsakega posameznika. Deklaracija je največkrat preveden dokument sveta in je dostopna v več kot 360 jezikih, kar je dokaz njene splošne narave in dosega. Vplivala je na oblikovanje ustav številnih novo osamosvojenih držav in veliko novih demokracij. Postala je merilo po katerem sodimo o tem, kaj je prav in kaj ni.

Deklaracija je danes enako pomembna kot je bila na dan sprejetja. Vendar temeljne svoboščine, ki so v njej zapisane, še vedno niso stvarnost vseh ljudi. Prepogosto se zgodi, da države nimajo dovolj politične volje za uresničitev mednarodnih norm, ki so jih voljno sprejele.

Letošnja obletnica je priložnost za spodbuditev te volje. Je priložnost za zagotovitev, da te pravice postanejo življenjska stvarnost - da jih poznajo, razumejo in uživajo vsi ljudje povsod po svetu. Pogosto so tisti, ki potrebujejo zaščito svojih človekovih pravic, tudi tisti, ki morajo biti poučeni o obstoju deklaracije - in o dejstvu, da obstaja tudi zanje.

Naj nas to leto spodbudi v tej misiji. Poskrbimo, da bo splošna deklaracija človekovih pravic postala sestavni del življenja vseh ljudi.

 

*  ***  *