Sporočila za javnost

UNIS/INF/261
27. marec 2008

Povezovanje za mir: Mirovniki iz Srednje Evrope se bodo srečali na sedežu Združenih narodov na Dunaju

DUNAJ, 27. marec (Informacijska služba urada ZN) - Aktivni mirovniki in mirovniki veterani ter predstavniki civilne družbe in vladni uradniki se bodo 31. marca srečali na sedežu Združenih narodov na Dunaju. Srečanje bo potekalo v okviru drugega regionalnega mirovniškega foruma, Povezovanje za mir, ki ga gosti Informacijska služba urada ZN (UNIS) na Dunaju v sodelovanju z Združenjem avstrijskih mirovnikov in mestom Dunaj. Forum bo združil sodelujoče iz Avstrije, Bosne in Hercegovine, Češke, Danske, Madžarske, Poljske, Romunije, Slovaške in Slovenije. Namen srečanja je pregled doseženega napredka pri vzpostavljanju mirovniških združenj v sodelujočih državah, ki naj bi v vlogi zagovornikov mirovništva med drugim delovala kot povezovalni partnerji med aktivnimi mirovniki in mirovniki veterani ter med civilno družbo, Združenimi narodi in nacionalnimi vladnimi telesi.

Dogodek predstavlja nadaljevanje prvega Povezovanja za mir, ki je potekalo 12. novembra 2007 na Dunaju in ki je ponudilo prostor, v katerem lahko udeleženci predstavljajo in izmenjujejo svoje ideje za delovanje nacionalnih mirovniških združenj in regionalno sodelovanje.

Nasra Hassan, direktorica UNIS-a, in general v pokoju, Günther Greindl, predsednik Združenja avstrijskih mirovnikov, bosta povedala nekaj uvodnih pozdravnih besed, temu pa bo sledil osrednji nagovor s strani brigadir-generala Andreasa Safranmuellerja, predsedujočega avstrijskemu predsedstvu Mednarodne brigade v stanju visoke pripravljenosti (SHIRBRIG) za leto 2008.

Osrednji govornik popoldanskega dela srečanja bo v času kosila Nj.E. veleposlanik v pokoju, Liviu Bota iz Romunije, ki je služil na najvišjih mirovniških položajih v Združenih narodih. Sodelovali bodo prav tako diplomati, akademiki ter vojaški svetovalci in osebje.

Udeleženci si bodo izmenjali informacije o mirovniškem delu, ki poteka v njihovih državah ter mnenja glede mirovnikov veteranov. Razprave se bodo osredotočile na dosežen napredek in izzive pri vzpostavljanju mirovniških združenj. Srečanje naj bi predvidoma sprožilo številne nadaljnje aktivnosti, prav tako pa naj bi se nadaljevalo tudi v prihodnje, kot oblika stalnega foruma za izmenjavo in sodelovanje.

* *** *

Kontakt za nadaljnje informacije:

Martha Villa Godinez
Informacijska svetovalka (sodelavka), UNIS Dunaj
Tel.: (+43-1) 26060 4592
E-pošta: martha.villa.godinez@unvienna.org