Sporočila za javnost

UNIS/INF/290
13. oktober 2008

Vstani, ukrepaj in se pridruži milijonom ljudi, ki se borijo proti revščini ter za doseganje Milenijskih razvojnih ciljev, 17. - 19. oktober

Dunaj, 13. oktober (Informacijska služba ZN) - 'VSTANI in UKREPAJ' je svetovni poziv, s katerim se zavzemamo proti revščini in za doseganje Milenijskih razvojnih ciljev. Od 17. do 19. oktobra bomo ljudje dejansko in simbolično VSTALI in UKREPALI z različnimi AKTIVNOSTMI, s katerimi bomo od svojih vlad zahtevali izpolnitev obljube o odpravi skrajne revščine.

Lansko leto je v ta namen vstalo rekordnih 43 milijonov ljudi, s čimer so od svetovnih voditeljev zahtevali, da se držijo obljub o odpravi revščine in neenakopravnosti.

Pomagajte, da bomo omenjeni rekord v letošnjem letu presegli in s tem vladam prenesli še močnejše sporočilo. Skrajni rok za dosego Milenijskih razvojnih ciljev je leto 2015, kar pomeni, da se nahajamo že na pol poti; ni več časa za pogovore, zato zahtevajmo takojšnje ukrepe za dosego zastavljenih ciljev.

Pridružite se globalnemu gibanju ljudi, ki nočejo molčati o revščini in tiho sprejemati neizpolnjenih obljub s strani vlad, ampak se zavzemajo za prenehanje le tega.

V kampanji bodo sodelovali tudi šolarji iz Slovenije in 'vstali' 17. oktobra. Aktivnosti po šolah so podprte s strani Informacijske službe Združenih narodov (UNIS) na Dunaju, Sloge (Slovenian Global Action), Društva za Združene narode za Slovenijo in Društva prijateljstva Slovenija - Indonezija.

Društvo za Združene narode za Slovenijo bo 17. oktobra v Ljubljani organiziralo okroglo mizo, kjer bodo strokovnjaki razpravljali o pomenu razvojne pomoči. Njihov cilj bo oblikovanje predlogov za doseganje Milenijskih razvojnih ciljev, ki bodo posredovani vladi Republike Slovenije.

V sklopu kampanje se lahko priključite že načrtovanim dogodkom ali sodelujete preko skupin in organizacij, v katerih delujete, in jih tako vzpodbujate, da postanejo del kampanje. S tem se vam ponuja edinstvena priložnost, da spregovorite proti revščini. Naj se preko vaših aktivnosti širi vaše sporočilo.

* *** *

ali kontaktirajte:

Boštjan Jerman
Informacijska služba ZN na Dunaju
Telefon: (+386) (0) 40 569 001
E-pošta: bostjan.jerman@gmail.com

Za dodatne informacije o dogajanju v Sloveniji obiščite:
www.unaslovenia.org/Vstani/Vstani_2008.htm

Za informacije o poteku kampanje v svetu obiščite:
www.standagainstpoverty.org