Tlačové správy

UNIS/INF/290
13. október 2008

Milióny ľudí Povstanú a niečo podniknú proti chudobe a za Miléniové rozvojové ciele, 17. - 19. október

VIEDEŇ, 13. októbra (Informačný servis OSN) - STAND UP, TAKE ACTION je celosvetová výzva na podporu ukončenia chudoby a dosiahnutia či prekročenia Miléniových rozvojových cieľov. Od 17. - 19. októbra ľudia doslovne a symbolicky Povstanú a podniknú niekoľko akcií, v ktorých budú žiadať svoje vlády, aby splnili svoje záväzky spojené s ukončením extrémnej chudoby.

Minulý rok povstalo viac ako 43 miliónov ľudí a požiadalo svetových lídrov, aby splnili svoje sľuby týkajúce sa ukončenia chudoby a nerovnosti.

Pomôžte nám tento rok prekonať tento rekord a vyšlite ešte hlasnejší odkaz našim vládam. V období, kedy sa nachádzame v polovici cesty k termínu splnenia Miléniových rozvojových cieľov v roku 2015, vypršal čas na diskusie; žiadame vlády, aby konali a okamžite tieto ciele implementovali.

Pripojte sa k celosvetovému hnutiu ľudí, ktorí odmietajú zostať sedieť či mlčať tvárou v tvár chudobe a nedodržaným sľubom o jej ukončení!

Na Slovensku skupiny účastníkov zahŕňajú školské triedy ako aj zamestnancov medzinárodnej súkromnej firmy v Bratislave, ktorí povstanú na svojich pracoviskách.

Môžete sa pridať k tomuto podujatiu alebo si zorganizovať svoje vlastné "Stand Up" podujatie a povzbudiť skupinu alebo organizáciu, ktorej ste súčasťou, aby sa kampane zúčastnila. Toto je jedinečná príležitosť hovoriť jednohlasne o tejto téme. Šíriť tento odkaz prostredníctvom vášho podujatia.

* *** *

Pre informácie o podujatiach "Stand Up" na Slovensku navštívte webstránku:
www. unis.unvienna.org

Pre informácie o celosvetovej kampani "Stand Up" navštívte:
www.standagainstpoverty.org

alebo

kontaktujte:

Jana Hönschová
UNIS Viedeň
Telefón: (+421) 903 680 729
E-mail: jana.honschova@gmx.net