Sporočila za javnost

UNIS/NAR/1033
26. junij 2008

Poročilo UNODC opozarja, da je napredek v nadzoru nad drogami ogrožen

Povečana proizvodnja kokaina in opija

DUNAJ, 26. junij (Informacijska služba ZN) -- Svetovno poročilo o drogah 2008, ki ga je danes predstavil izvršni direktor Urada Združenih narodov za droge in kriminal (UNDOC), Antonio Maria Costa, kaže, da je nedavna stabilizacija svetovnega trga drog zdaj ogrožena. Porast v pridelavi opija in koke ter tveganje za večjo uporabo drog v državah v razvoju grozita s spodkopanjem nedavno doseženega napredka v nadzoru nad drogami.

Drogo uporablja manj kot 5 odstotkov vseh odraslih

Poročilo UNDOC ugotavlja, da je manj kot eden izmed vsakih dvajset ljudi (med leti 15-64) vsaj enkrat v zadnjih 12 mesecih užival drogo. Problematičnih uporabnikov drog (posamezniki z visoko stopnjo odvisnosti od drog) je med tem že tako nizkim odstotkom manj kot ena desetina: 26 milijonov ljudi, približno 0.6 odstotka celotne svetovne populacije odraslih.

"V preteklih nekaj letih so bili na področju nadzora nad drogami doseženi izjemni uspehi, predvsem v primerjavi z drugimi psiho-aktivnimi snovmi," je povedal vodja UNODC. Tobak ubije 5 milijonov ljudi na leto, alkohol približno 2.5 milijona; prepovedane droge pa po vsem svetu okrog 200,000 ljudi na leto," navaja g. Costa. Kljub vsemu pa opozarja, da "moramo biti v prihodnosti še bolj dejavni. Nedavna ogromna povečanja v dobavi drog iz Afganistana in Kolumbije bi lahko zaradi nižjih cen in večje koncentracijske čistosti odmerkov pognala stopnje odvisnosti v nove višave".

Nadzor nad drogami je bil uspešen

Mednarodni nadzorni sistem nad drogami se je izgrajeval tekom tekom celotnega preteklega stoletja, začenši s komisijo za nadzor trgovine z opijem, ustanovljeno leta 1909 v Šanghaju. Letošnje Svetovno poročilo o drogah povzema zadnjih 100 let ukrepov proti drogam. Priča, da je svetovna proizvodnja opija za približno 70 odstotkov manjša kot je bila stoletje nazaj, ne glede na to, da se je število svetovnega prebivalstva v tem istem obdobju početverilo. Poročilo predstavlja tudi pregled trendov na področju drog od časa, ko je posebno zasedanje Generalne skupščine (UNGASS) leta 1998 pozvalo k odločnejšem ukrepanju glede nadzora nad drogami. "Statistike s področja drog kažejo, da se je problem drog tekom zadnjega stoletja dramatično zmanjšal ter se v zadnjih 10 letih stabiliziral," je povedal g. Costa. 

Porast v dobavi heroina in pridelavi koke na področjih, ki jih nadzorujejo uporniki

Svetovno poročilo o drogah 2008 pa kljub vsemu glasno opozarja glede nedavnega porasta v dobavi drog. Afganistan je imel v letu 2007 rekordno žetev opija; posledično se je nelegalna pridelava opija glede na leto 2005 skoraj podvojila. Večina (80 odstotkov) ga je bila pridelana v petih južnih provincah, kjer se z njegovim dobičkom okoriščajo talibanski uporniki. V ostalih delih države gre pridelava opija bodisi h koncu bodisi upada na zelo nizke ravni. "Večja stabilnost in povečana ekonomska pomoč odpravljata pridelavo opija v mnogih afganistanskih provincah. V južnih predelih, ki jih nadzorujejo Talibani, pa morata boj proti narkotikom in boj proti upornikom potekati z roko v roki," pravi vodja ZN za droge.

Enak vzorec je moč opaziti v Kolumbiji, kjer se je v letu 2007 pridelava kokaina povečala za četrtino (27 odstotkov), pa čeprav še zmeraj ostaja okrog 40 odstotkov nižja glede na vrh, dosežen v letu 2000. Listi koke in pridelava kokaina so bili območno zelo skoncentrirani: deset občin (5 odstotkov od skupno 195 občin v državi) je proizvedlo skoraj polovico celotne proizvodnje kokaina (288 ton) in ima v rokah tretjino pridelovalnega območja (35,000 hektarjev). "V Kolumbiji, enako kot v Afganistanu, so regije, v katerih se pridela največ koke, pod nadzorom upornikov," opaža g. Costa.

Navkljub temu opaznemu povečanju gojenja koke pa je proizvodnja kokaina v Kolumbiji (ki je največji svetovni proizvajalec) ostala nespremenjena zaradi nižje količine pridelkov, do katere je prišlo zaradi zdaj bolj obrobnih nasadov koke, ki so manjši, bolj razpršeni in na bolj oddaljenih območjih. "Kolumbijska vlada je v zadnjih nekaj letih s preleti iz zraka uničila obsežnejše nasade koke. To je bila nedvomno uspešna akcija tako proti oboroženim skupinam kot proti preprodajalcem drog. V prihodnosti bo glede na zmedo, v kateri se je znašel FARC, nadzor na gojenjem koke verjetno lažji," je povedal g. Costa.

Trgi konoplje in amfetaminov so stabilni

Svetovni trg s konopljo se stabilizira ali celo rahlo upada. Pridelava rastline konoplje je po ocenah za približno 8 odstotkov nižja kot v letu 2004 in proizvodnja smole konoplje je med leti 2004 in 2006 upadla za približno 20 odstotkov. Kljub vsemu pa so trenutni trendi zaskrbljujoči: Afganistan je postal pomemben proizvajalec konopljine smole in je morda že presegel Maroko. V razvitih državah je notranja, pokrita pridelava privedla do razvoja močnejših sort rastline. Povprečna stopnja psiho-aktivne snovi (tetrahidrokanabinol, THC) se je na tržišču ZDA med leti 1999 in 2006 skoraj podvojila, od 4.6 odstotkov na 8.8 odstotkov.

Uporaba amfetaminskih poživil, kot sta metamfetamin in ekstazi, se je na svetovni ravni od leta 2000 naprej izravnala in ustalila. Ne glede na to pa njihova proizvodnja in poraba ostajata resen problem v Vzhodni in Srednji Aziji, tržišča pa se začenjajo razvijati tudi na Bližjem in Srednjem Vzhodu.

Nove preprodajalske poti

Poročilo potrjuje, da je prišlo v glavnih preprodajalskih poteh do velikih sistemskih sprememb, predvsem glede kokaina. Zaradi naraščajočega povpraševanja po kokainu v Evropi in vse večjih prepovedi in ovir na tradicionalnih poteh so se preprodajalci preusmerili v Zahodno Afriko. Zdravje in varnost te regije sta ogrožena. "Države Karibov, Srednje Amerike in Zahodne Afrike, pa tudi mejna območja Mehike, so ujete v navzkrižni ogenj največjih svetovnih preprodajalcev (andskih držav) na eni strani in največjih svetovnih uživalcev oziroma porabnikov kokaina (Severna Amerika in Evropa) na drugi," je posvaril g. Costa. "Preprodajalski denar skorumpira vlade in se celo sprevrže v financiranje terorizma: Podpora in spodbujanje vladavine prava sta najboljši možni način boja proti trgovini z drogami".

Svetovno poročilo o drogah 2008 razkriva strah - čeprav ne v obliki dokazanega obstoja - pred novo rastočimi tržišči drog v državah v razvoju. "Grožnja revnim državam je vsekakor prisotna. Šibke vlade se niso sposobne zoperstaviti navalu močnih preprodajalskih magnatov ali zasvojenosti z drogami. Napad je potrebno vnaprej preprečiti preko tehnične pomoči, boljših ukrepov proti drogam in za zdravljenje ter večje pripravljenosti na uveljavljanje in vzpostavljanje prava," je izjavil vodja UNODC.

Več osredotočanja na zdravje in človekove pravice

Z opominom, da sredstva, namenjena javni varnosti, daleč presegajo tista namenjena javnemu zdravju, je pozval k večji osredotočenosti na zdravje - kar je prvo načelo nadzora nad drogami. "Odvisnost od drog je bolezen, ki bi jo morali preprečevati in zdraviti enako kot vse ostale bolezni," je dejal g. Costa.

Z obračanjem na letošnjo 60. obletnico Splošne deklaracije človekovih pravic je vodja UNODC pozval tudi k polnem spoštovanju človekovih pravic pri izvajanju nadzora nad drogami. Izrekel se je za spoštovanje človekovih pravic odvisnikov od drog in proti uporabi smrtne kazni za kriminalna dejanja, povezana z drogami. "Čeprav droga ubija, ne bi smeli ubijati zaradi drog," je še rekel g. Costa.

* *** *

Za nadaljnje informacije se prosimo obrnite na spodnji kontaktni naslov:

Walter Kemp
Spokesman
United Nations Office on Drugs and Crime
Telefon: (+43-1) 26060 5629
Mobilni telefon: (+43-699) 1459 5629
E-pošta: walter.kemp@unodc.org