Tlačové správy

UNIS/NAR/1033
26. júna 2008

Správa UNODC varuje, že pokrok v oblasti drogovej kontroly je ohrozený

Podľa správy sa zvýšilo pestovanie koky a ópia

VIEDEŇ, 26. júna (Informačná služba OSN) - Svetová správa o drogách 2008, ktorú dnes oficiálne uviedol výkonný riaditeľ Úradu OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC), Antonio Maria Costa, ukazuje, že nedávna stabilizácia situácie na trhu s drogami je opäť ohrozená. Hrozí, že prudký vzostup pestovania ópia a koky ako aj riziko vyššieho užívania drog v rozvojových krajinách, podkope nedávno dosiahnutý pokrok v oblasti kontroly drog.

Menej ako 5% všetkých dospelých berie drogy

Správa UNODC o drogách ukazuje, že menej ako 1 osoba z 20 (vo veku 15 - 64) skúsila za posledných 12 mesiacov drogy aspoň raz. Menej ako jednu desatinu z tohto už dosť nízkeho percenta predstavujú problémoví užívatelia drog (ľudia s vážnou drogovou závislosťou): je ich 26 miliónov, čo predstavuje približne 0,6% celkovej celosvetovej dospelej populácie.

"Za posledné roky bol v oblasti kontroly drog dosiahnutý pozoruhodný úspech, a to najmä v porovnaní s inými psychoaktívnymi látkami", povedal riaditeľ UNODC. Tabak ročne zabije 5 miliónov ľudí, alkohol približne 2,5 milióna a nelegálne drogy ročne okolo 200 000 osôb na celom svete." Kontrola drog priniesla niekoľko dôležitých výsledkov: hoci heroín, kokaín a syntetické drogy mali ničiaci účinok na jednotlivého užívateľa, nemali taký vážny dopad na verejné zdravie ako tabak a alkohol", povedal A.M. Costa. Predsa však varoval, že "v budúcnosti potrebujeme byť ešte viac proaktívni. Nedávny výrazný vzostup ponuky drog z Afganistanu a Kolumbie by mohol kvôli nízkym cenám a vyššej čistote dávok výrazne zvýšiť mieru závislosti". 

Drogová kontrola bola efektívna

Medzinárodný systém kontroly drog bol vybudovaný v priebehu jedného storočia, pričom začal vytvorením komisie v roku 1909 v Šanghaji s cieľom kontrolovať obchod s ópiom. Tohtoročná Svetová správa o drogách spätne bilancuje uplynulých 100 rokov drogovej politiky. Odhaľuje, že celosvetová produkcia ópia je približne o 70% nižšia ako pred sto rokmi, hoci za to isté obdobie vzrástla celosvetová populácia štvornásobne. Správa taktiež retrospektívne zhodnotila trendy v drogách od času, kedy boli krajiny na zvláštnom zasadaní Valného zhromaždenia (UNGASS) v roku 1998 vyzvané, aby urobili viac v oblasti kontroly drog. "Drogové štatistiky ukazujú, že drogový problém za posledných sto rokov rapídne klesol a za posledných desať rokov sa stabilizoval," povedal A.M. Costa.

Prudký vzostup zásob heroínu a pestovania koky v oblastiach kontrolovaných povstalcami

Jednako však Svetová správa o drogách 2008 v súvislosti s nedávnym náhlym vzostupom ponuky drog vysiela varovný signál. Afganistan v roku 2007 zaznamenal rekordnú úrodu ópia, čo spôsobilo, že celosvetová nelegálna produkcia ópia sa od roku 2005 takmer zdvojnásobila. Väčšina (80%) je dopestovaná v piatich južných provinciách, kde povstalci Talibanu ťažia z drog. Vo zvyšnej časti krajiny sa buď s pestovaním ópia končí alebo sa jeho miera znižuje. "Väčšia stabilita a vyššia ekonomická pomoc zbavujú mnohé provincie Afganistanu ópia. V južných oblastiach kontrolovaných Talibanom, musíme naraz bojovať proti narkotikám aj proti povstalcom," povedal šéf UNODC.

Tento istý model badať aj v Kolumbii, kde pestovanie koky v roku 2007 stúplo o štvrtinu (27%), hoci je to ešte stále o 40% menej ako vrchol produkcie v roku 2000. Produkcia listov koky a kokaínu tu bola vysoko koncentrovaná: desať samosprávnych oblastí (5% zo 195 v celej krajine) zabezpečovalo takmer polovicu celej produkcie kokaínu (288 000 kg) a jednu tretinu úrody (35 000 ha). "V Kolumbii rovnako ako aj v Afganistane sú regióny, kde sa pestuje väčšina koky, pod kontrolou povstalcov," poznamenal A.M. Costa. 

Napriek významnému zvýšeniu pestovania koky produkcia kokaínu v Kolumbii (najväčší svetový producent) zostala kvôli nižším výnosom nezmenená, a to z dôvodu, že sa na ňu využívajú najmä okrajové kokové políčka, ktoré sú menšie, viac rozptýlené a nachádzajú sa vo vzdialenejších oblastiach. "Za niekoľko posledných rokov zničila kolumbijská vláda rozľahlé polia s kokou prostredníctvom masívneho leteckého odstraňovania. Bezpochyby šlo o najúspešnejšiu kampaň proti ozbrojeným skupinám a podobným obchodníkom s drogami. V budúcnosti, ak by sa oslabila FARC (revolučné ozbrojené sily v Kolumbii), kontrola pestovania koky by sa mohla zjednodušiť", povedal A.M. Costa.

Trh s hašišom a amfetamínmi je stabilný

Svetový trh s hašišom je stabilný, pričom dokonca mierne klesol. Odhaduje sa, že výroba hašišu ako rastliny v porovnaní s rokom 2004 klesla približne o  8% a hašišovej živice v období medzi rokmi 2004 a 2006 cca. o 20%. Jednako však aj naďalej pretrváva znepokojujúci trend: Afganistan sa stal dôležitým producentom hašišovej živice, čím možno prekonal aj Maroko. Pestovanie drog v interiéri v rozvojových krajinách má za následok produkciu viacerých odrôd rastliny hašišu. Priemerná úroveň psychoaktívnej látky v droge (THC - tetrahydrokanabinol) sa na americkom trhu v období medzi rokmi 1999 a 2006 takmer zdvojnásobila, pričom stúpla zo 4,6 na 8,8%.

Používanie amfetamínových stimulantov ako napríklad metamfetamín a extáza sa od roku 2000 celosvetovo ustálilo. Avšak ich produkcia a konzumácia zostáva vo východnej a juhovýchodnej Ázii naďalej veľkým problémom, pričom tento trh sa začína posúvať ďalej smerom na Blízky a Stredný východ.

Nové obchodné cesty

Správa ďalej potvrdzuje, že v systéme veľkých obchodných drogových ciest došlo k zmene, najmä v prípade kokaínu. Vzhľadom na stabilný dopyt po kokaíne v Európe a lepšie kontroly popri tradičných cestách, sa obchodníci s drogami zamerali na západnú Afriku. Zdravie a bezpečnosť tohto regiónu je teda ohrozené. "Štáty Karibiku, strednej Ameriky, západnej Afriky ako aj pohraničných regiónov Mexika, uviazli v krížovej paľbe medzi najväčšími svetovými producentmi kokaínu (andské krajiny) a najväčšími konzumentmi (Severná Amerika a Európa)", upozorňuje A.M. Costa. "Peniaze pochádzajúce z obchodu s drogami korumpujú vlády a dokonca môžu financovať teroristov: Podpora uplatňovania práva je najlepšou cestou ako bojovať proti obchodu s drogami".

Svetová správa o drogách 2008 odhaľuje riziko - hoci ešte nie je podporené dôkazmi - objavujúcich sa nových trhov s drogami v rozvojových krajinách. "Chudobné krajiny sú určite v ohrození. Slabé vlády nemôžu čeliť prudkému náporu vplyvných drogových magnátov alebo drogovej závislosti. Takémuto útoku je potrebné predchádzať prostredníctvom odbornej pomoci, lepšej prevencie a liečby v oblasti drog ako aj lepšej spolupráce v právnej oblasti", povedal šéf UNODC.

Väčší dôraz na zdravie a ľudské práva

Zároveň poukázal na fakt, že zdroje na verejnú bezpečnosť výrazne prevyšujú zdroje určené na verejné zdravotníctvo a vyzval k dôraznejšiemu zameraniu sa na zdravie - prvému princípu drogovej kontroly. "Drogová závislosť je choroba, ktorej by sa malo predchádzať a ktorá by sa mala liečiť ako každá iná", povedal A.M. Costa.

Odvolávajúc sa na 60. výročie Všeobecnej Deklarácie ľudských práv, šéf UNODC taktiež vyzval na maximálne dodržiavanie ľudských práv pri vykonávaní drogovej kontroly. Otvorene podporil ľudské práva drogovo závislých osôb a vyjadril sa proti trestu smrti za trestné činy súvisiace s drogami. "Hoci drogy zabíjajú, my by sme kvôli drogám zabíjať nemali", povedal A.M. Costa. 

* *** *

V prípade potreby ďalších informácií kontaktujte:

Walter Kemp
Spokesman
United Nations Office on Drugs and Crime
Tel.: (+43-1) 26060 5629
Mobil: (+43-699) 1459 5629
Email: walter.kemp@unodc.org