Sporočila za javnost

UNIS/SGSM/039
19. marec 2008

Generalni sekretar

Sporočilo ob svetovnem dnevu vode

22. marec 2008

DUNAJ, 22. marec (Informacijska služba urada ZN) - Letošnje leto svetovni dan vode sovpada z mednarodnim letom zdravstvenega varstva, kar nas postavlja pred izziv za okrepljeno  delovanje v boju s kriznimi razmerami, ki prizadevajo več kot vsakega tretjega posameznika na planetu.

Vsakih 20 sekund umre en otrok za posledicami izjemno slabih zdravstvenih razmer, v katerih trpi približno 2.6 milijarde ljudi na svetu. To v celoti pomeni nepredstavljivega 1.5 milijona prekmalu ugaslih mladih življenj, in to zaradi razloga, ki ga sicer znamo več kot dobro odpraviti.

Slabe zdravstvene razmere hkrati s pomanjkanjem neoporečne pitne vode in z neustrezno higieno vodijo v strahotno visoke smrtne žrtve na globalni ravni. Tisti, ki preživijo, pa se soočajo z zmanjšanimi možnostmi za zdravo in produktivno življenje. Otroci, posebno deklice, so namesto pouka prisiljeni ostati doma, medtem ko se odrasli, ki trpijo za higiensko-povezanimi boleznimi, ne morejo aktivno vključevati v produktivno delo.

Voditelji, ki so leta 2000 sprejeli Milenijske razvojne cilje, so si zadali prepoloviti delež ljudi brez osnovnega zdravstvenega standarda do leta 2015 - vendar pa smo danes še daleč od tega, da bi dosegli ta cilj. Strokovnjaki napovedujejo, da bo do leta 2015 2.1 milijarde ljudi še zmeraj živelo brez osnovnih zdravstvenih pogojev. Podsaharska Afrika pa glede na trenutno hitrost in razmere tega cilja ne bo dosegla vse tja do leta 2076.

Sicer so bili storjeni določeni koraki na bolje, vendar pa napredek zavirajo rast prebivalstva, široko razširjena revščina, nezadostna vlaganja v izboljšave na tem področju in pa največji krivec med vsemi: pomanjkanje politične volje.

S pravo nastavitvijo in zadostno vztrajnostjo obstaja veliko možnih ukrepov, ki jih mednarodna skupnost lahko podvzame. Komisija za trajnostni razvoj je v letu 2005 izpostavila celo vrsto ukrepov, namenjenih doseganju dejanskega napredka, za katere je odgovornost v prvi vrsti naložila vladam prizadetih držav. Prav tako je pozvala k mednarodni podpori z oblikovanjem ustreznih podpornih politik, namembami finančnih virov in prenosom tehnologij v revne države.

Če se bomo odločili spoprijeti s tem izzivom, se bodo pozitivni povratni učinki pokazali več kot zgolj v obliki boljšega dostopa do čiste vode. Vsak dolar, vložen v vodne vire in izboljšanje zdravstvenih razmer, se bo po ocenah povrnil v obliki sedem dolarjev vredne produktivne dejavnosti. In to je le vrh gore neizmerljivih koristi, ki jih prinašajo zmanjšanje revščine, izboljšanje zdravja in dvig življenjskega standarda.

Svetovni dan vode je sicer priložnost, da opozorimo na ta vprašanja, vendar pa pojdimo letos dlje od zgolj javnega osveščanja in seznanjanja  -- zahtevajmo konkretno delovanje, ki bo naredilo dejansko, merljivo razliko v življenjih ljudi.

* *** *