Tlačové správy

UNIS/SGSM/039
19. marec 2008

Generálny tajomník

Posolstvo k Svetovému dňu vody

22. marec 2008

VIEDEŇ, 22. marec (Informačná služba OSN) - Svetový deň vody sa tento rok kryje s Medzinárodným rokom sanitárnych služieb, ktorý nás vyzýva k tomu, aby sme sa sústredili na krízu, ktorá na celej planéte postihuje viac ako jedného človeka z troch. 

Každých 20 sekúnd zomrie jedno dieťa ako následok biednych sanitárnych podmienok, ktoré pretrvávajú u viac ako 2,6 miliardy ľudí na celom svete. Pripočítajme ešte obrovských 1,5 milióna mladých ľudí, ktorých život skrátila príčina, ktorej vieme veľmi dobre predchádzať.

Žalostné sanitárne podmienky kombinované s nedostatkom bezpečnej pitnej vody a nezodpovedajúcou hygienou prispievajú k desivo znejúcemu zvoneniu na pohreb. Tí, ktorí prežijú, čelia nižším šanciam na zdravý a produktívny život. Deti, najmä dievčatá, sú nútené nezúčastňovať sa školskej dochádzky, pretože choroby spôsobené hygienickými podmienkami bránia dospelým, aby si našli produktívnu prácu.

Lídri, ktorí v roku 2000 prijali Miléniové rozvojové ciele, plánovali do roku 2015 o polovicu znížiť počet ľudí žijúcich bez prístupu k základnému sanitárnemu vybaveniu- stále však nie sme blízko tohto cieľa. Odborníci predpokladajú, že v okolo roku 2015 bude základné sanitárne vybavenie ešte stále chýbať 2,1 miliarde ľuďom. Pri súčasnom tempe subsaharská Afrika nedosiahne tento cieľ pred rokom 2076.

Hoci v tejto oblasti došlo k zlepšeniu, pokrok je naďalej brzdený rastom populácie, rozšírenou chudobou, nedostatočnými investíciami, ktoré by sa venovali tomuto problému ako aj najväčším problémom, ktorý je koreňom celej veci: nedostatkom politickej vôle. 

Pri správnej dávke odhodlania existuje množstvo krokov, ktoré môžu členovia medzinárodného spoločenstva podniknúť. Komisia udržateľného rozvoja v roku 2005 načrtla niekoľko opatrení zameraných na zabezpečenie zmysluplného pokroku, pričom vlády postihnutých krajín si naďalej ponechajú primárnu zodpovednosť. Komisia taktiež požiadala o medzinárodnú podporu prostredníctvom politiky životného prostredia, finančných zdrojov a prenosu technológií do krajín, ktoré to potrebujú. 

Keď prijmeme túto výzvu, pozitívny dopad bude väčší ako len lepší prístup k čistej vode. Každý dolár investovaný do vody a sanitárnych podmienok umožní zarobiť sedem dolárov za výkon produktívnej práce. To sa pripočítava k nezmerateľným ziskom, ktoré vyplynú zo znižovania chudoby, zlepšovania zdravia a zvyšovania životného štandardu.

Svetový deň vody nám ponúka príležitosť nasmerovať na túto problematiku pozornosť, tento rok však poďme ďalej za hranice šírenia osvety - žiadajme činy, aby sme v životoch ľudí urobili merateľný rozdiel.

   * *** *